Examensarbeten som examineras av andra skolor än CSC

Krav på tekniskt innehåll, godkänd specifikation och individuell uppsats

För att ett exjobb ska kunna utgöra det obligatoriska självständiga arbetet på avancerad nivå i civilingenjörsexamen i datateknik eller medieteknik måste det ha tillräckligt datatekniskt resp. medietekniskt djup och innehåll.

För alla examensarbeten som ska ingå i civilingenjörsexamen från Datateknik eller Medieteknik, men examineras utanför CSC-skolan gäller därför:

  1. Specifikationen ska innehålla ett avsnitt (typiskt ett stycke) som beskriver exjobbets datatekniska resp. medietekniska innehåll.

  2. Specifikationen ska godkännas av programansvarig för datateknik resp. medieteknik innan examensarbetet påbörjas. Detta sker genom att studenten skickar specifikationen till studievägledningen för datateknik resp. medieteknik.

  3. Alla examensarbeten i datateknik och medieteknik ska genomföras och examineras individuellt, även om arbetet utförs på en annan skola.

Bakgrund och tips

Anledningen till att specifikationen ska ange det datalogiska resp. medietekniska innehållet och godkännas av PA för civilingenjörsprogrammet är att säkerställa att alla inblandade; studenten, handledaren, examinatorn och företaget, redan från början ska vara medvetna om att projektet måste resultera i en rapport som innehåller tillräckligt djup inom datateknik resp. medieteknik. En tumregel kan vara att det ska vara tydligt att arbetet kräver kunskaper och färdigheter i datateknik resp. medieteknik på civilingenjörsnivå. 

Du som följer ett masterprogram på andra skolor måste vara extra noga i valet av examensarbete så att ditt projekt samtidigt fungerar som självständigt arbete för både civilingenjörs- och mastersexamen. Det normala är att du gör exjobbet inom ramen för ditt masterprogram, men väljer uppgift och arbetsmetod som samtidigt faller inom datateknik- resp. medieteknik-området.

Själva frågeställningen ska ta upp ett datatekniskt/datalogiskt resp. medietekniskt perspektiv. Det räcker inte att datorer resp. medieteknik finns inblandade på ett trivialt sätt, t.ex. att du använder datorer eller implementerar något, för att nå ett tillräckligt djup i datateknik resp. medieteknik. Både metoder och inläsningen ska naturligt komma in på området datateknik resp. medieteknik.

Att CSC kräver att alla examensarbeten genomförs och examineras individuellt, baseras på vår uppfattning att många arbetsgivare tittar extra noga på exjobbsrapporten just för att det är något som studenten producerat individuellt. Det kan därför vara en nackdel som student att inte ha ett sådant exjobb med sig vid examen. 

Administrator Olov Engwall created page 18 September 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av gruppmedlemmar och ändras av administratörer.

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Feedback News