Presentation

Anvisningar inför den muntliga presentationen av exjobb vid CSC

Du redovisar ditt exjobb i rapporten. Men du ska dessutom presentera arbetet muntligt vid ett seminarium vid KTH.

Alla examensarbeten vid CSC ska presenteras muntligt vid CSC.

Studenter, anställda vid CSC och övriga intresserade (t.ex. föräldrar, syskon och pojk- /flickvänner) är välkomna att närvara. Du bör själv bjuda in din uppdragsgivare. Inbjudan till exjobbspresentationer publiceras i CSCs kalendarium som finns på webben.

Den muntliga presentationen ska naturligtvis förberedas väl. Förmågan att oförberedd göra en bra presentation är mycket få människor förunnad. Du ska alltså tänka igenom vad du vill säga och skriva stolpar. Det är mycket du ska gå igenom på kort tid, vilket ställer krav på god förberedelse.

Presentationen ska fungera som en intresseväckare för din rapport och innehålla de viktigaste slutsatserna och utöver det den information som åhörarna (som inte kan antas ha läst rapporten) behöver för att kunna förstå, tolka och diskutera slutsatserna. T ex en presentation av problemet, en beskrivning av vad du gjort, vilka resultat du kommit fram till, en diskussion om vilken betydelse ditt arbete kommer att få, vilka problem du stött på och vad du inte lyckats lösa. Du behöver inte ta upp allt som står i rapporten, utan se den just som en intresseväckare för rapporten. Du får gärna liva upp presentationen med en kort demonstration på dator om det du gjort lämpar sig för det.

Presentationen ska ta 20-25 minuter + tid för opposition och frågor. Kortare eller längre tid än så tyder på dåliga förberedelser.

En dålig presentation kan underkännas. Du måste då göra om den vid senare tillfälle.

Titta även på Olle Bälters  Tips for presentations !

Feedback News