Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sammanfattning i html

Sammanfattningarna i html-form

Från rapportlistan finns för varje rapport länkar till sammanfattningarna i html-form. 

Du ska därför skapa två html-filer:

  • en fil med sammanfattningen på svenska
  • en fil med abstract på engelska

Du väljer själv utseende på dina sammanfattningar med följande begränsningar:

  • Ditt namn samt rapportens titel på det aktuella språket ska finnas med.
  • Utseendet ska vara enkelt och relativt strikt.

Ett förslag är följande ordning:

  1. ditt namn
  2. rapportens titel på det aktuella språket
  3. rubriken "Sammanfattning" eller "Abstract"
  4. sammanfattnings-texten på det aktuella språket

Sammanfattning och Abstract lämnar du i form av två URL:er till webbsidor eller genom att maila dem till exjobbskoordinatorn för ditt exjobbsämne. Det får bara vara en fil för varje språk. Vi flyttar filen, den får därför inte innehålla länkar till andra filer som behövs för att bygga upp webbsidan, t.ex. stilmallar eller bilder.