Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Före start

Läs anvisningarna

Redan innan du börjar att leta efter en exjobbsuppgift bör du läsa

vad är ett examensarbete vid CSC?

Mogen för exjobb?

Civilingenjörsstudenter ska ha uppfyllt kraven för kandidatexamen (d.v.s. ha slutfört samtliga obligatoriska kurser i årskurs 1-3). All studenter ska ha fullföljt kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, inkluderande en ämnesanpassad kurs i vetenskapsteori samt alla kurser som utgör en grund för exjobbet..

När kan du börja?

CSC har fasta starttidpunkter vid varje periodstart.

Hitta en exjobbsuppgift

Det finns många vägar att gå för att hitta en bra exjobbsuppgift. Ansträng dig för att hitta en uppgift som du känner att du vill göra och där du känner förtroende för uppdragsgivaren.

Observera att du alltid måste kontakta CSC och få en examinator och handledare vid CSC innan du påbörjar ditt examensarbete för att få det godkänt vid CSC.

Leta på webben

Det finns exjobbsförslag på KTHs exjobbsportal

Kontakta forskare vid CSC

Du kan titta på webben och se vad CSCs olika forskargrupper håller på med. Om du tycker att det vore intressant att göra exjobb inom något av de områden där CSC forskar och om du har kompetens inom det området, kan du kontakta avdelningen eller forskningsledaren för det aktuella projektet. 

Kontakta företag

Du kan ta direkt kontakt med ett företag genom att ringa eller skriva dit. Du kan också träffa representanter på Armada eller andra typer av arbetsmarknadspresentationer.

Titta på redan färdiga exjobb

På webben finns listor över färdiga exjobb. Där kan du se var intressanta exjobb gjorts och sedan direkt kontakta uppdragsgivaren. Du kan också kontakta exjobbaren för att höra hur det var att exjobba hos den uppdragsgivaren.

Registrera exjobbet hos exjobbskoordinatorn

Senast när exjobbsuppgiften är godkänd av examinator och du har fått en handledare registrerar du exjobbet hos exjobbskoordinatorn. De flesta studenter skickar exjobbsbeskrivningen till koordinatorn för att få hjälp att hitta handledare och examinator. Alla studenter som har lämnat in beskrivning blir kontaktade för registrering.

  • Du måste själv kontrollera att du är behörig till den exjobbskurs du ska läsa.
  • Du måste på begäran av exjobbskoordiinatorn kunna styrka din behöriget.

I samband med registreringen får du fylla i en blankett för att ansöka om att göra exjobb.  Du kan hämta blanketten på studievägledningens webbsida eller få den hos exjobbskoordinatorn. Exjobbskoordinatorn skriver under blanketten och lämnar den till studievägledningen som antar och registrerar dig för exjobbet

Exjobb utomlands

Det kan vara mycket givande att göra exjobbet utomlands, men det kräver vanligen en hel del planering i förväg. Visum, försäkringar, bostad m.m. kan behöva ordnas. Precis som i Sverige kan uppdragsgivaren vara ett företag, en myndighet eller organisation eller en universitetsinstitution. Du bör kontakta den ansvariga för utbytesstudier på ditt kansli. Om du är utomlands då ditt utlandsexjobb planeras och startar kan registreringen göras på distans.