Rapportmall

MS Word, LibreOffice/OpenOffice Writer

Det finns ingen mall för MS Word eller LibreOffice/OpenOffice Writer. Använder du ett av dessa program, behöver du manuellt konfigurera stylen så att den följer KTHs specifikationer. De grafiska reglerna hittar du på den här sidan.

LaTeX

Det finns en ny förbättrad LaTeX-mall för examensarbeten vid KTH här:

https://gits-15.sys.kth.se/maguire/kthlatex/tree/master/kththesis

Den kan också hämtas via overleaf här.

Se även IT-supports webbsida om LaTeX, där det finns mer information om LaTeX och instruktioner.

Feedback News