Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fasta starttider 2019 och 2020

Starttillfällen 2019/2020

  • Period 1: 26 augusti - 7 september 2019.
  • Period 2: 28 oktober - 9 november - lämna in förslag senast 21 oktober
  • Period 3: 15 januari - 24 januari 2020 - lämna in förslag senast 8 januari.
  • Period 4: 16 - 27 mars - lämna in förslag senast 9 mars.

Starttillfälle anger datum för när första handledningsträffen bör ske. Innan dess ska studenten ha formulerat sin exjobbsuppgift och fått den godkänd av examinator. 

Exjobbsuppgiftsbeskrivning ska, om inget annat anges, vara inlämnad till koordinator minst en vecka före det tidigaste startdatumet i respektive period ovan.

Presentationer 2019/2020

Presentation sker enligt överenskommelse med exjobbskoordinator och beroende på när examinator (och handledare) är tillgängliga. Presentationer kan normalt inte schemaläggas under semesterperioden (ca 1 juli -15 augusti) då examinatorer, opponenter och administrativ personal sällan finns tillgängliga.

Exjobbsrapporten ska vara godkänd för presentation av examinatorn och anmälan om presentation måste göras till exjobbskoordinatorn (Ann Bengtsson eller Mats Nordahl för datalogiexjobb) senast på måndagen veckan före önskat presentationsdatum (alltså minst en vecka i förväg).

Presentationsschema

Länk till aktuellt schema

Administrator Olov Engwall created page 13 November 2014

One user removed his/her comment
commented 6 October 2018

Vilken tid brukar presentationerna vara i period 3? Ska åka på utbyte under vårterminen och vill boka flygbiljetter innan det blir dyrare.

One user removed his/her comment