Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grupphandledning

Du som handledare bestämmer hur du vill planera arbetet med gruppen.

Som ett stöd finns detta exempel på upplägg