Grupphandledning

Du som handledare bestämmer hur du vill planera arbetet med gruppen.

Som ett stöd finns detta exempel på upplägg

Feedback News