Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

Kontaktpersoner för exjobb på avancerad nivå (30 hp) vid CSC

För teknologer/For KTH students

Datalogi/Computer science

Mats Nordahl
E-post: datalogiexjobb@eecs.kth.se (eller en av mnordahl@kth.se)

Människa-datorinteraktion/Human-computer interaction & Medieteknik/Media technology

Jarmo Laaksolahti
E-post: jarmola@kth.se

SU-studenter

För dig som läser på NADA, SU finns en speciell sida om exjobben: