Kurser och kurskoder

Kurser och kurskoder för exjobb på avancerad nivå vid CSC

Exjobb är alltid en kurs och varje kurs har ett kursnummer. 

KTH har beslutat att betygskala på examensarbeten ska vara P/F fr.o.m. HT2015.

  • För studenter inskrivna före 2007 eller fr.o.m. 2015 eller senare gäller P/F.
  • Studenter inskrivna 2007-2014 har möjlighet att innan arbetet inleds begära att få göra examensarbete med skala A-F.  

Exjobb med betyg P/F

  • DA221X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För masterexamen.
  • DA222X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För civilingenjörs- och masterexamen.
  • DA223X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För studenter utanför CSCs program.

Exjobb med betyg A–F

  • DA224X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För masterexamen.
  • DA225X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För civilingenjörs- och masterexamen.
  • DA226X: Examensarbete i Datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå. För studenter utanför CSCs program.

De äldre examensarbeteskoderna DD221X, DD225X, DD226X, DH224X, DM228X, DT220X är under utfasning och används inte för nya exjobb.

Feedback News