Opposition

Opposition

Vid exjobbseminariet presenteras arbetet av författaren och opponenten ställer frågor. Nedan följer instruktionen för opponenten.

Intresseanmälan

Du anmäler intresse för att opponera genom att meddela exjobbskoordinatorn via e-post. Du kan anmäla intresse till att opponera på ett specifikt arbete eller anmäla allmänt intresse för att opponera snart. Om du inte har opponerat när det är dags för din egen presentation får du företräde till opposition. Se nedan.

Du ska dock aldrig opponera på ett exjobb från samma handledningsgrupp.  Här är länk till aktuella exjobbspresentationer.

Tilldelning av exjobb att opponera på

Exjobbskoordinatorn tillsätter oppositionsplatserna. Börja aldrig förbereda oppositionen förrän du har fått bekräftelse på att du ska opponera.

Exjobbskoordinatorn meddelar också hur du får rapporten.

Du måste bekräfta att du verkligen tänker opponenera inom en tidsram som anges av exjobbskoordinatorn. Utan klart besked från dig går oppositionen till någon annan.

Förtur och kö till opposition.

När examinatorn har godkänt ditt arbete för presentation kan du få förtur till opposition enligt ett kösystem. Du kan meddela exjobbskoordinatorn direkt när det har skett eller vänta till du själv anmäler dig till presentation. Vid anmälan ska du ange din "oppositionsstatus". Se sidan för presentationsanmälan. Oppositionsplatser tillsätts i första hand från kön, i andra hand genom intresseanmälningar från studenter utanför kön.  Intresseanmälningar kan göras dels till annonserade presentationer och dels som allmänt intresse för opposition. Det senare hanteras genom en mail-lista väsentligen utan inbördes prioritering. När opponenter sökes så mailas hela listan.

  Skriftlig opposition

  Läs rapporten noga och kritiskt. Skriv kommentarer i rapporten. Fyll även i oppositionsprotokollet, som du kan hämta i pdf-format eller Word-format här under.

  Oppositionsprotokoll - Word

  Oppositionsprotokoll - pdf

  Skicka sedan det ifyllda protokollet (som PDF-fil) via mail senast kl. 15:00 arbetsdagen innan presentationen äger rum till följande personer (e-postadresser till KTH-anställda finns under "Sök anställd" på KTHs startsida):

  - Exjobbskoordinatorn
  - Författarens handledare
  - Författarens examinator

  Den student som skrivit exjobbet ska också ha protokollet, men först efter presentationen.

  Muntlig opposition

  Vid presentationstillfället är opponentens roll att stimulera till en konstruktiv diskussion, som gör examensarbetets innehåll, styrkor och svagheter tydligare.

  Fokusera därför på att ställa öppna frågor, som gör att presentatören får utrymme att förklara det som varit oklart i rapporten och/eller presentationen.

  Opponenten ska också vara aktiv i diskussionen, vilket innebär att det normalt krävs uppföljande frågor och/eller kommentarer till presentatörens svar, och inte enbart separata frågor utan samband.

  Tänk på att

  • tiden för oppositionen är begränsad (c:a 10 minuter) och det är därför viktigt att fokusera på det viktigaste;
  • oppositionen ska vara intressant för övriga åhörare, så att diskussionen ska vara relevant även för den som inte läst rapporten;
  • detaljsynpunkter och allmänt omdöme om exjobbet lämnas i den skriftliga oppositionen och därför inte behöver upprepas muntligt;
  • oppositionen bedöms av examinator och ska vara väl förberedd och genomförd för att bli godkänd: du ska visa både att du har satt dig in i arbetet för att identifiera svagheter och styrkor, och att du har förmåga att skriftligt och muntligt diskutera ett annat arbete på ett kvalificerat sätt.

  Administrator Olov Engwall created page 27 August 2014

  Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

  Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
  Feedback News