Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

För handledare

För handledare av exjobb vid CSC

Du är en viktig person för din exjobbare. Exjobbet är en stor och viktig del av utbildningen på KTH där exjobbaren får känna på att arbeta med ett riktigt och relativt stort problem.

Den huvudsakliga informationen kring examensarbeten vid CSC återfinns under För studenter.

Dessa sidor ger därutöver kompletterande information och råd till handledare.

Grupphandledning

Förutom i undantagsfall (exjobb utomlands, särskilda omständigheter) handleds exjobb vid CSC genom grupphandledning.

Grupphandledning innebär att gruppen och handledaren träffas vid ett antal schemalagda tillfällen under arbetets gång och diskuterar exjobben tillsammans. Vid dessa tillfällen är det obligatorisk närvaro. Skulle en student missa något tillfälle är det upp till handledaren att bestämma hur han/hon ska ta igen det. Förutom gruppträffarna ska du erbjuda exjobbarna möjlighet att träffa dig på egen hand och diskutera exjobbet.

Arbetsgång

En grupp består av upp till sex exjobbare och alla i gruppen har samma handledare. Grupper startas i samband med periodstarterna. I vissa fall endast under vårens och höstens början. Redan vid starten fastställs ett presentationsdatum.

Sekretess

Exjobbsrapporter är offentliga. CSC publicerar dem på webben, om inte studenten explicit motsätter sig det. Vi måste kunna visa att vi gjort rätt när vi godkänt studenten – examinationen ska ju vara rättssäker och transparent. Och då kan vi inte examinera på något som är hemligt.

Ibland händer det att en uppdragsgivare vill att delar av rapporten ska vara hemlig och/eller att handledaren skriver på ett sekretessavtal.

  • Examination av examensarbetet sker enbart på offentliga delar av rapporten. Student och uppdragsgivare kan komma överens om att arbetet rapporteras även i en intern rapport, där känsliga företagsuppgifter ingår, men KTHs examination sker enbart utifrån den rapport som görs offentlig.
  • handledare som är anställda av KTH skriver inte på sekretessavtal.