Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DA221X, DA222X, DA223X: Betygskriterier

Examensarbetet bedöms i enlighet med KTHs övergripande mål och kriterier.

Dessa appliceras på bedömningsmomenten

 • Rapport: Introduktion
 • Rapport: Problemformulering, frågeställning
 • Rapport: Bakgrund, litteraturstudie
 • Rapport: Metod
 • Rapport: Resultat
 • Rapport: Diskussion, slutsatser
 • Rapport: Hållbarhet och etik
 • Rapport: Samhällsaspekter
 • Rapport: Helhet, språk, formalia, struktur, terminologi
 • Muntlig presentation
 • Skriftlig och muntlig opposition
 • Peer-återkoppling vid grupphandledning
 • Specifikation
 • Genomförande
 • Självständighet och handledning

enligt Värderingsmallarna.

Administrator Olov Engwall created page 17 August 2015

commented 11 November 2016

Länken till KTHs övergripande mål och kriterier är död och behöver uppdateras.