DA221X, DA222X, DA223X: Betygskriterier

Examensarbetet bedöms i enlighet med KTHs övergripande mål och kriterier.

Dessa appliceras på bedömningsmomenten

 • Rapport: Introduktion
 • Rapport: Problemformulering, frågeställning
 • Rapport: Bakgrund, litteraturstudie
 • Rapport: Metod
 • Rapport: Resultat
 • Rapport: Diskussion, slutsatser
 • Rapport: Hållbarhet och etik
 • Rapport: Samhällsaspekter
 • Rapport: Helhet, språk, formalia, struktur, terminologi
 • Muntlig presentation
 • Skriftlig och muntlig opposition
 • Peer-återkoppling vid grupphandledning
 • Specifikation
 • Genomförande
 • Självständighet och handledning

enligt Värderingsmallarna.

Administrator Olov Engwall created page 17 August 2015

commented 11 November 2016

Länken till KTHs övergripande mål och kriterier är död och behöver uppdateras.

Feedback News