Värderingsmall

Före presentationen ska värderingsmallen fyllas i av först studenten och därefter av handledaren och skickas till examinator. Examinator kompletterar protokollet efter presentationen. Bedömningsprotokollet ska därefter skickas till koordinator tillsammans med meddelande om godkänt exjobb.

Feedback News