Examensmål

Examensarbetet ska visa att studenten är redo för det fortsatta arbetslivet och har tillgodogjort sig de väsentliga delarna av utbildningen. Därför ska examensarbetet visa att studenten uppfyller de relevanta målen för sin examen och för själva examensarbetet.

Feedback News