Betygskriterier och bedömningsmallar

Dessa sidor beskriver betygskriterier för bedömning av exjobb, samt mallar för självvärdering och bedömning av handledare och examinator.

Feedback News