Handledarvärdering

För DA221X, DA222X, DA223X, DA224X, DA225X och DA226X är det obligatoriskt att fylla i handledarvärdering och skicka den till examinator när studentens presentationsrapport ska bedömas. För äldre kurser (DD221X, DD225X, DD226X, DH224X, DM228X, DT220X) är det rekommenderat att fylla i värderingen.

Handledaren utgår från studentens självvärdering och kommenterar den (kortfattat om studentens argumentation för måluppfyllelse är bra). Om handledaren har sådana invändningar mot studentens självvärdering att momentet inte bedöms som godkänt ska studenten åtgärda detta innan rapport och värdering skickas till examinator.

DA221X, DA222X, DA223X: Fyll i handledarvärderingen i den fil som studenten skickat (mall).

DA224X, DA225X, DA226X: Fyll  i handledarvärderingen i den fil som studenten skickat (mall) enligt värderingsmallen.

Feedback News