Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bedömningsprotokoll

Det protokoll som utgör underlag för betygsättning ska arkiveras för att vid behov gå tillbaka till den bedömning som gjorts.

Detta görs genom att skicka protokollet i pdf till exjobbsansvarig.