Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Plagiatgranskning

Alla examensarbetesrapporter ska plagiatgranskas.

F.n. måste det göras manuellt genom granskning i URKUND, se:

https://intra.kth.se/en/utbildning/lararstodswebben/evaluation-of-t-l/plag/plagiarism-and-urkund-1.650966

Administrator Olov Engwall created page 16 November 2015

commented 6 October 2017

Plagiatgranskningen på kurswebben finns inte kvar. Hur ska exjobbsrapporterna plagiatgranskas nu?