Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Självvärdering

När du anser att rapporten är klar för presentation fyller du i självvärderingen och skickar den till din handledare tillsammans med rapporten när du anser att alla moment är uppfyllda.

DA221X, DA222X, DA223X, DA231X, DA233X, DA235X,DA236X,DA239X: Fyll i självvärderingen

DA224X, DA225X, DA226X, DD221X, DD225X, DD226X, DH224X, DM228X, DT220X: Fyll i självvärderingen med hjälp av denna mall.

Om handledaren instämmer i att alla moment är godkända skickas värderingen vidare till examinator och du kan skicka rapporten till examinator, om inte handledaren gjort det. I annat fall kommer handledaren be dig att åtgärda problemen innan rapporten kan skickas till examinator.

Administrator Olov Engwall created page 18 February 2015

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 February 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.