Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lägg in i DiVA

Diva-inläggning sköts av administrativ personal sedan februari 2019

 

Om du av någon anledning inte vill att din exjobbsrapport ska läggas upp på webben, så meddela din exjobbskoordinator det.

Gå in på Registrera examensarbete i DiVA.

Följande punkter hjälper dig med DiVA:s formulär.

 • Klicka på Lägg till publikation/Ladda upp filer
 • Välj publikationstyp, Studentuppsats (examensarbete)
 • Klicka på Fortsätt
 • Ange författare. Skriv in ditt för- och efternamn.  Klicka på ”Ytterligare författare” om det är fler än en person.
 • Klicka på välj Institution, avdelning eller program.
 • Om du gjort examensarbetet i samarbete med ett företag klicka i "Externt samarbete" och skriv in vilket företag du gjort examensarbetet på.
 • Gå till Titel (både på svenska och engelska), skriv in titel (och eventuellt undertitel) och välj språk. Var noga med att kontrollera att titeln blir rätt. Det är vanligt att blanktecken inte överförs korrekt när man kopierar (från pdf) och klistrar in i Diva-formuläret.
 • Gå ner till Examen, välj ”Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)”
 • Klicka på Högskolepoäng, välj ”30 hp”.
 • Klicka på Utbildningsprogram, välj ”Civilingenjörsexamen – Datateknik” eller ”Civilingenjörsexamen – Medieteknik”.
 • Gå till år, skriv i årtal ex. 2014.
 • Gå till Välj Nationell ämneskategori, välj ”Datavetenskap (datalogi); Computer Science (10201)”, ”Medieteknik; Media and Communication Technology (10209)” eller "Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign); Human Computer Interaction (10204)".
 • Skriv in "Nyckelord" för ditt examensarbete så det blir lättare sökbart.
 • Gå till Abstract, kopiera över det från rapporten. Använd Ytterligare abstrakt för det andra språkets abstrakt. Läs igenom texterna och kontrollera att de blivit korrekt överförda. Det händer alldeles för ofta att några blanktecken inte "följer med" till Diva-formuläret.
 • Gå till Handledare, ange handledarens för- och efternamn samt organisation, CSC.
 • Klicka på välj Institution, avdelning eller program, välj CSC.
 • Gå till Examinator, ange för- och efternamn.
 • Klicka på välj Institution, avdelning eller program, välj CSC.
 • Gå ner till nedre högra hörnet och klicka på Fortsätt.
 • Du ska nu ladda upp din pdf-fil
 • Typen anges som fulltext och pdf-fil
 • ”När ska filen göras fritt tillgänglig?” Klicka ”Gör fritt tillgänglig nu (open access)” .
 • Ange filnamn med hjälp av ”Browse…”
 • Klicka på Upload
 • Kryssa i rutan ”Jag godkänner Publiceringsvillkor”. Klicka på Fortsätt.
 • En sammanställning visas, Klicka på ”Skicka in ” om allt är ok.