Arbetsgång

Ungefär så här är arbetsgången. Alla moment behöver inte göras i angiven ordning:

 1. Leta reda på en uppgift som du tror passar som examensarbete. Diskutera uppgiften med uppdragsgivaren och gör en skriftlig beskrivning av den.
 2. Skicka beskrivningen till  exjobbskoordinatorn för ditt exjobbsområde för att få dig tilldelad handledare och examinator.
 3. Fyll också i blanketten ansökan om examensarbete och skicka till koordinatorn. Fyll själv i Del 1 och tillämpliga delar av Del 2 (preliminär titel, startdatum, uppdragsgivare och kontaktperson). Om du redan på egen hand skaffat handledare och/eller examinator,  var noga med att meddela exjobbskoordinatorn och fyll även i detta i Del 2 av blanketten. Du behöver INTE ha underskrift från examinatorn.
 4. Examinator godkänner exjobbsuppgiften.
 5. Följ exjobbskoordinatorns anvisningar för antagning och registrering på exjobbskursen.
 6. Handledaren kallar till första handledningstillfället, varvid upplägget för handledningen bestäms.
 7. Se till att exjobbsavtal skrivs på (om du vill ha den tryggheten eller är din egen uppdragsgivare).
 8. Påbörja arbetet med att göra en noggrann specifikation och tidsplan för exjobbet.
 9. Få den noggranna specifikationen och tidsplanen godkänd av handledare och examinator.
 10. Arbeta med förstudien. Du kan också börja med själva arbetet och rapporten.
 11. Förstudien examineras på det sätt handledaren angivit.
 12. Gör det praktiska arbetet och skriv rapporten. Håll kontakt med handledaren.
 13. Gå på minst 2 exjobbspresentationer, för att se hur de går till. Använd denna närvaroblankett för dokumentation. Lämna pappret eller skicka bild till exjobbskoordinatorn efter två presentationer.
 14. Gör din opposition. Anmälan krävs.
 15. Finputsa rapporten. Granska innehållspråk och typografi. Använd med fördel LaTeX-mallen som kan hittas här.
 16. Fyll i din självvärdering.
 17. Skicka rapporten till handledaren för godkännande för presentation. Skicka samtidigt din självvärdering till handledaren.
 18. Om handledaren är nöjd så fyller hen i sin del av utvärderingsdokumentet (samma dokument som studentens självvärdering) samt skickar detta dokument och rapporten vidare till examinator för bedömning.
 19. Om examinator anser att rapporten håller för presentation: anmäl dig för presentation till exjobbskoordinator.
 20. Presentera ditt exjobb
 21. Slutjustera rapporten. Efter presentationen har du möjlighet att göra ändringar i rapporten med anledning av vad opponenten, handledare eller examinator lämnat för synpunkter. Handledare/examinator kan kräva att du gör vissa ändringar.
 22. Skicka rapporten till handledare och examinator för slutligt godkännande.
 23. Skicka rapporten till exjobbskoordinatorn för granskning.
 24. Rapporten ska läggas in i Diva men det kommer att göras av administrativ personal. 

Du måste räkna med att det tar mer än 20 veckor från det att du påbörjar exjobbet till dess att det är godkänt. Handledare och examinator behöver tid för att läsa igenom rapporten. Dessutom kanske du vill ha ledigt för semester, jul eller tentaläsning.

Eftersom exjobbet är en del av din utbildning måste du då och då besöka KTH.

Feedback News