Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Courses for Systems, Control and Robotics

The two-year master's programme in Systems, Control and Robotics consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. Depending on which track you choose, you will study different courses. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2024.

Year 1

För examen ska den studerande ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

 • samtliga gemensamma obligatoriska kurser om 30 hp
 • samtliga obligatoriska kurser om 15 hp beroende på spår
 • minst 21 hp av de villkorligt valfria kurserna beroende på spår
 • minst en projektkurs inom huvudområdet
 • examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng
 • valfria kurser upp till 120 hp

Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Mandatory courses for all tracks

Recommended courses for all track

Year 2

För examen ska den studerande ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

 • samtliga gemensamma obligatoriska kurser om 30 hp
 • samtliga obligatoriska kurser om 15 hp beroende på spår
 • minst 21 hp av de villkorligt valfria kurserna beroende på spår
 • minst en projektkurs inom huvudområdet
 • examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng
 • valfria kurser upp till 120 hp

Obligatoriska och villkorligt valfria kurser från ett spår är rekommenderade på alla andra spår.

En kurs kan av systemskäl bara listas en gång nedan och listas då i första hand som obligatorisk och i andra hand som villkorligt valfri. Se kurslistorna för respektive spår för en fullständig förteckning över de villkorligt valfria kurserna.

Mandatory courses for all tracks

Recommended courses for all tracks