Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Mon 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Mon 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Mon 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 19 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 20 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 20 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 20 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 20 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Wed 20 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Wed 20 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 20 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 20 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 20 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 20 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 21 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Thu 21 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 21 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Fri 22 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Fri 22 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Fri 22 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 22 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 22 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Mon 25 jan 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 25 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 25 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, V01, V22, V23, ...
Mon 25 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 25 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Mon 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Mon 25 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Tue 26 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 26 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Wed 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 27 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 27 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 27 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 27 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 28 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 28 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 28 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Thu 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 29 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Fri 29 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Fri 29 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 29 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 29 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 1 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 1 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 1 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: Digital, E32, E51, E52, ...
Mon 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Mon 1 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, V22, V23, V32, ...
Mon 1 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q21, Q22, Q26, ...
Mon 1 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 3 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 3 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Wed 3 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 3 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 3 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 3 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Wed 3 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 3 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 3 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 3 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 3 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q31, Q33, Q34
Wed 3 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 4 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 4 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, V01, V11, V21, ...
Thu 4 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Thu 4 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Fri 5 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Fri 5 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 5 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 5 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 5 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q15, Q17, Q21, ...
Mon 8 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 8 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 8 feb 13:00-14:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Mon 8 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: D42, Digital, E51, E52, ...
Mon 8 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 8 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q21, Q22, Q26, ...
Mon 8 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 9 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 9 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 10 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 10 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital, Q26
Note: Sal Q26 bokad för CITEH1 - - övning i samma sal följer på föreläsningen. OBS! Salen har 20 platser (social distans).
Wed 10 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 10 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 10 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q26
Wed 10 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 10 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 10 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Wed 10 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 10 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 10 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Wed 10 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Thu 11 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 11 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 11 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, V01, V11, V21, ...
Thu 11 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Fri 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Fri 12 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Fri 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 12 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 12 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 12 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Fri 12 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Week 7 2021 Show in My Schedule
Mon 15 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q15, Q17, Q21, ...
Mon 15 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 15 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 15 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Mon 15 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 15 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: Digital, E32, E51, E52, ...
Mon 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Mon 15 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q21, Q22, Q26, ...
Mon 15 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 16 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Tue 16 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Wed 17 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 17 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Wed 17 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 17 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 17 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 17 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 17 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 17 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 17 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 17 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 18 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 18 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 18 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 18 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Fri 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Fri 19 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Fri 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 19 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 19 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 19 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Fri 19 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Fri 19 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q15, Q17, Q21, ...
Mon 22 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 22 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 22 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 22 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Mon 22 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Mon 22 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q21, Q22, Q26, ...
Tue 23 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 24 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 24 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Wed 24 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 24 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 24 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 24 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 24 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 24 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 24 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 24 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 24 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 24 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Wed 24 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Wed 24 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Thu 25 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 25 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Thu 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 25 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, V01, V11, V21, ...
Thu 25 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Thu 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 26 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Fri 26 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Fri 26 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Fri 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 08:00-10:00 Seminarium
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E31, E32, E33, ...
Mon 1 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CDATE2
Seminar Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: Digital, E32, E35, E51, ...
Mon 1 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Mon 1 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CINEK1
Seminar
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Mon 1 mar 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, V22, V23, V32, ...
Mon 1 mar 15:00-17:00 Seminarium
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Seminar Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q21, Q22, Q26, ...
Mon 1 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Tue 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Tue 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Tue 2 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Tue 2 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Tue 2 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 3 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Wed 3 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Wed 3 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Wed 3 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Wed 3 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Wed 3 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Wed 3 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Wed 3 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Wed 3 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Wed 3 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Wed 3 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Wed 3 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 3 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15, Q17, Q22, ...
Thu 4 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Lecture Teachers: Håkan Hedenmalm
Location: Digital
Thu 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CDATE2
Lecture Teachers: Roy Skjelnes
Location: Digital
Thu 4 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Thu 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CINEK1
Lecture Teachers: John Andersson
Location: Digital
Thu 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Lecture Teachers: Mattias Dahl
Location: Digital
Thu 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Lecture Teachers: Lars Filipsson
Location: Digital
Thu 4 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, V01, V11, V21, ...
Thu 4 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CINEK1
Exercise
Location: Digital, E35, E51, E52, ...
Fri 5 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, U21, U31, U41
Fri 5 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q17, Q22, Q26
Fri 5 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Exercise Teachers: Thomas Riemann
Location: Digital, Q15
Fri 5 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CDATE2
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: D1, D2, Digital
Fri 5 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Exercise Teachers: Cauchy Cauchysson
Location: B1, B2, B3, Digital
Week 11 2021 Show in My Schedule
Mon 15 mar 08:00-11:00 Omtenta
Omtenta
Location: B1, B2, B21, B22, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CFATE1 m.fl.
Examination
Location: D32, D33, D41, D42, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CMAST1 m.fl.
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CELTE1 m.fl.
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CDATE2
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CINEK1
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Mon 15 mar 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CDEPR1 m.fl.
Examination
Location: D32, D33, D41, D42, ...
Week 12 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Tue 23 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 23 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 24 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 24 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Wed 24 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Thu 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 26 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q21, ...
Fri 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Mon 29 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Tue 30 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 30 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Wed 31 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 31 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Thu 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Thu 1 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q22, ...
Thu 1 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Mon 12 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Tue 13 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 14 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 14 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Thu 15 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 16 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Mon 19 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Mon 19 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Tue 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 21 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 21 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 21 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Thu 22 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Fri 23 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Fri 23 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Fri 23 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Mon 26 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Tue 27 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Wed 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Thu 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Thu 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Thu 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Fri 30 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q15, Q17, Q21, ...
Fri 30 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Mon 3 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Tue 4 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Tue 4 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 5 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 5 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 5 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Wed 5 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Thu 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Thu 6 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Fri 7 may 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Fri 7 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Fri 7 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: E31, E53
Mon 10 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Mon 10 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Seminar
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Tue 11 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Tue 18 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Tue 18 may 10:00-12:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Wed 19 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Wed 19 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Wed 19 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q21, ...
Thu 20 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021 CSAMH1
Lecture Teachers: Tommy Ekola
Location: Digital
Thu 20 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Lecture Teachers: Tilman Bauer
Location: Digital
Thu 20 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021 CSAMH1
Exercise
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Fri 21 may 08:00-10:00 Övning
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Exercise
Location: Digital, Q11, Q13, Q15, ...
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021 CSAMH1
Seminar
Location: D41, D42, Digital, E32, ...
Week 22 2021 Show in My Schedule
Fri 4 jun 08:00-11:00 Omtenta
Omtenta
Location: D33, D34, D35, D41, ...
Fri 4 jun 08:00-11:00 Omtenta
Omtenta
Location: E33, E35, E36, E51, ...
Fri 4 jun 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CMATD1 m.fl.
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Fri 4 jun 08:00-11:00 Tentamen
VT 2021 CSAMH1
Examination
Location: Q11, Q13, Q15, Q17, ...
Feedback News