Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bedömningskriterier

Följande bedömningskriterier används vid samtliga kontrollskrivningar och tentamina, samt som återkoppling vid seminarierna:

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

  • Om lösningen helt saknar förklarande text, eller motsvarande förklaring i form av logiska symboler, till beräkningar och formler ges högst två poäng. Detta markeras vid bedömningen med "FTS" (Förklarande text saknas). 
  • Om lösningen har förklarande text men inte tillräckligt för att det ska gå att förstå alla steg ges högst tre poäng sammanlagt på uppgiften. Detta markeras med "FLFT" (För lite förklarande text). 
  • Mindre räknefel ger i allmänhet inte avdrag om de inte ändrar uppgiftens karaktär eller leder till orimligheter som borde ha upptäckts.

Tommy Ekola created page 29 August 2011

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.