Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidigare tentor

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

commented 7 March 2015

Hej!

Jag har suttit och räknat på uppgift 2a från tentan 2014-09-26 och får inte Jacobimatrisen att stämma. I lösningsförslaget ser det ut som att matrisen blivit transformerad. Jag får inte ihop själva formeln för uträkning av Jacobimatrisen med själva lösningsförslaget. Exempelvis får jag df1/dy till till -1 men i lösningsförslaget står det 0. Var gör jag fel? 

Assistant commented 7 March 2015

Hej! Du har rätt, matrisen i lösningsförslaget är fel. Formeln som anges med de partiella derivatorna är rätt, men svaret har blivit transponerat. (Determinanten blir förstås samma ändå.)

One user removed his/her comment
commented 12 March 2015

Kan påpeka att det finns några fler fel, bl.a. i 2014-08-21, uppgift 5. Står "medan enligt första ekvationen 2y + 2x = 0" och lite annat, men det ska vara minustecken.

Bara så att ni som pluggar inte blir förvirrade, för det blev jag en stund! Annars så stämmer facit har jag för mig.

Teacher commented 13 March 2015

Lösningsförslaget till uppgift 5 på 2014-08-21 är nu uppdaterat. Tack för din buggrapport!

One user removed his/her comment
commented 14 March 2015

Jag har en liten fundering kring fråga 5 på tentan 2014-10-30. Vi ska integrera cos^2(theta)  -pi/2 till pi/2. Om man skriver om den med dubbla vinkeln för cos då får man cos^2(theta)=(1+cos(2theta))/2 vilket blir när man integrerar 1/2((theta + (sin(2theta))/2)) från -pi/2 till pi/2, den blir noll. I lösningsförslaget står det att cos^2(theta) blir  sin(theta) när man integrerar och det stämmer inte. Eller är jag helt ute och cyklar?

Assistant commented 14 March 2015

Erika: Du har rätt i att det står fel i lösningsförslaget, sin(theta) är inte primitiv funktion till cos^2(theta). Rätt primitiv funktion är theta/2 + sin(2 theta)/4, som du skriver. Om man integrerar den från -pi/2 till pi/2 är det dock bara sin-termen som blir noll, theta/2 ger pi/4+pi/4, vilket är pi/2.

(Lösningsförslaget tappar även bort faktorn pi/2 * 1/2 på sista raden av uträkningen, men svaret pi/15 är rätt.)

Teacher commented 15 March 2015

Tack för att ni hittade felet! Nu är det rättat. 

commented 16 March 2015

När läggs lösningsförslagen till dagens tenta upp?

Teacher commented 16 March 2015

Nu ligger lösningsförslaget på sidan. Hör gärna av er om ni ser några tryckfel som kan rättas till.

commented 31 May 2015

2015-03-16 tentan uppgift 2a begränsas området av linjerna x=0, y=x/2 och y=3/2 (står y=3).
Om jag inte har helt fel.

Teacher commented 1 June 2015

Du har rätt. Nu är felet rättat.

commented 4 June 2015

Hej Mats Boij,

Hur ser ni på rättningen av uppgift 7 i dagens tentamen med tanke på de dubbla skrivfel som gjorts?

Att z-koordinaten för masscentrum skulle bli noll av symmetriskäl i en av de svårare uppgifterna kändes orimligt både för mig och säkerligen många andra, varpå den lösningen förkastades.

Tacksam för svar!
Zacharias Rudberg

commented 4 June 2015

Villkoret att z ≥ 0 i uppgift 7 saknades på min tenta också, undrar också hur ni ser på rättningen.

Teacher commented 5 June 2015

Vi tar hänsyn till tryckfelet vid bedömningen av uppgift 7.

commented 15 June 2015

Kommer det någon statistik till den senaste tentan som gick 4 juni?