Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontrollskrivning 1

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum

Period 1 ht 2012

  • 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)

Period 3 vt 2013

  • 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.

Period 3-4 vt 2013

  • 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.

Period 4 vt 2013

  • 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.

Tidigare kontrollskrivningar

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

Teacher commented 29 August 2012

Anmälan till kontrollskrivning 1

Detta är en påminnelse om att anmälningstiden till kontrollskrivning 1 den 11 september går ut den 3 september kl 24.00. Anmälningen sker på Mina sidor. Om du har problem med att anmäla dig bör du kontakta kurssekreteraren för att se om du är registrerad på kursen.

Tommy Ekola edited 11 September 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013 Datum meddelas senare.

Period 4 vt 2013 Datum meddelas senare.

Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 september 2012)

Teacher commented 19 September 2012

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 11 september är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

commented 19 September 2012

Hej! på min resultatsida står det att jag inte har deltagit, men jag skrev visst!

Teacher commented 19 September 2012

Hej, jag ska titta på det imorgon.

commented 20 September 2012

Det är samma sak för mig.. Jag skrev KS:n!

Teacher commented 20 September 2012

@Kajsa-My & @Hanna: Era resultat är nu inmatade. (Ni satt i en sal där en annan KS också skrevs och därför hamnade era KS:ar på vift.)

Tommy Ekola edited 28 January 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (28 januari 2013)

commented 28 January 2013

På sista frågan i sista termen av linjäriseringen; varför blir termen -80 till +80?

Teacher commented 28 January 2013

Om vi tittar på feltermerna

$$\quad \tfrac{122}{3}\Delta b + \tfrac{128}{3}\Delta b_1 + 200\Delta h - 80 \Delta h_1$$

så inser man att uttrycket blir beloppsmässigt som störst (maximalt fel) när Δh, Δh₁ och Δb har ett tecken medan Δb₁ har motsatt tecken. Då samverkar alla feltermer och beloppet av felet blir då

$$\quad\tfrac{122}{3}|\Delta b| + \tfrac{128}{3}|\Delta b_1| + 200|\Delta h| + 80|\Delta h_1|$$

Teacher commented 1 February 2013

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 28 januari är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

Tommy Ekola edited 11 February 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (28 januari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 februari 2013)

Teacher commented 13 February 2013

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 11 februari är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

(Resultaten till KS2 kommer förhoppningsvis senare idag.)

Tommy Ekola edited 10 April 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (28 januari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 februari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (10 april 2013)

Tommy Ekola tagged with KS130128-3. 18 July 2013