Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Datum

Det ges tre tentamenstillfällen, ett i slutet av period 3, ett i slutet av period 4 och ett i omtentamensperioden i augusti. Det ges ingen ytterligare tentamen under läsåret.  Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.

  • Måndagen den 16 mars 2015 kl 08.00-13.00
  • Torsdagen den 4 juni 2015 kl 08.00-13.00
  • Torsdagen den 20 augusti 2015 kl 08.00-13.00

Feedback News