Seminarier

Under kursen anordnas seminarier som tillgodoräknas mot en uppgift på tentamen. Till varje seminarietillfälle ska varje student ha med sig lösningar på ett antal i förväg givna uppgifter.

Gruppindelning. Studenterna kommer att delas in i grupper till seminarietillfällena. OBSERVERA ATT MAN MÅSTE DELTA I DEN GRUPP MAN HAR TILLDELATS FÖR ATT BONUSEN TILL TENTAN SKALL REGISTERAS.

Inlämning av lösningsförslag. I början av seminariet lämnas samtliga lösningsförslag in. Lösningsförslagen skall vara skrivna på separata papper, tydligt markerade med namn och personnummer. Motivera väl och skriv tydligt. När man skriver och förklarar, ska man ha i åtanke en person som inte är insatt i problemet. Det är viktigt att man är förberedd och väl insatt i lösningsförslagen till alla uppgifterna.

Granskad uppgift. Efter seminariet kommer en eller flera uppgifter att lottas ut för granskning och återkoppling.

Aktivt deltagande. Seminarierna är baserade på studenternas deltagande. Detta betyder att alla utför de uppgifter de blir tilldelade, exempelvis räknar och förklarar vid tavlan, och ger återkoppling på andra studenters lösningar. Precis vad som avkrävs kan variera, och kommer att framgå vid varje seminarietillfälle. Även studenter som inte lämnar in lösningsförslag, eller som inte har haft tid att förbereda sig, uppmuntras att delta i seminarierna.

Poäng. Poäng för seminarietillfället ges till studenter som

  • Lämnat in lösningsförslag,
  • fått godkänt på den granskade uppgiften, och
  • har varit aktivt deltagande.

Godkänd på hela seminarieserien blir den som får poäng vid minst 4 av de 6 seminarietillfällena, och väl godkänd blir den som får poäng vid alla 6 seminarietillfällen. Godkänt ger 3 poäng på Uppgift 3 vid ordinarie tentamenstillfället (samt vid omtentamenstillfället), medan väl godkänt ger 4 poäng på Uppgift 3. Det är möjligt att försöka höja sina eventuella 3 poäng till 4 poäng genom att göra hela Uppgift 3 vid tentamen.

Samarbete. Studenterna uppmuntras att samarbeta. Det är dock inte tillåtet att skriva av en lösning eller lämna in en lösning som du inte har arbetat med själv. Var och en skall skriva sina egna lösningar. Man måste också förstå sina egna lösningar. Detta betyder att man måste kunna förklara stegen i lösningsförslaget i detalj.

Feedback News