Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Under kursen anordnas seminarier som tillgodoräknas mot en uppgift på tentamen. Till varje seminarietillfälle ska varje student ha med sig lösningar på ett antal i förväg givna uppgifter.

Gruppindelning. Studenterna kommer att delas in i grupper till seminarietillfällena. OBSERVERA ATT MAN MÅSTE DELTA I DEN GRUPP MAN HAR TILLDELATS FÖR ATT BONUSEN TILL TENTAN SKALL REGISTERAS.

Inlämning av lösningsförslag. I början av seminariet lämnas samtliga lösningsförslag in. Lösningsförslagen skall vara skrivna på separata papper, tydligt markerade med namn och personnummer. Motivera väl och skriv tydligt. När man skriver och förklarar, ska man ha i åtanke en person som inte är insatt i problemet. Det är viktigt att man är förberedd och väl insatt i lösningsförslagen till alla uppgifterna.

Granskad uppgift. Efter seminariet kommer en eller flera uppgifter att lottas ut för granskning och återkoppling.

Aktivt deltagande. Seminarierna är baserade på studenternas deltagande. Detta betyder att alla utför de uppgifter de blir tilldelade, exempelvis räknar och förklarar vid tavlan, och ger återkoppling på andra studenters lösningar. Precis vad som avkrävs kan variera, och kommer att framgå vid varje seminarietillfälle. Även studenter som inte lämnar in lösningsförslag, eller som inte har haft tid att förbereda sig, uppmuntras att delta i seminarierna.

Poäng. Poäng för seminarietillfället ges till studenter som

  • Lämnat in lösningsförslag,
  • fått godkänt på den granskade uppgiften, och
  • har varit aktivt deltagande.

Godkänd på hela seminarieserien blir den som får poäng vid minst 4 av de 6 seminarietillfällena, och väl godkänd blir den som får poäng vid alla 6 seminarietillfällen. Godkänt ger 3 poäng på Uppgift 3 vid ordinarie tentamenstillfället (samt vid omtentamenstillfället), medan väl godkänt ger 4 poäng på Uppgift 3. Det är möjligt att försöka höja sina eventuella 3 poäng till 4 poäng genom att göra hela Uppgift 3 vid tentamen.

Samarbete. Studenterna uppmuntras att samarbeta. Det är dock inte tillåtet att skriva av en lösning eller lämna in en lösning som du inte har arbetat med själv. Var och en skall skriva sina egna lösningar. Man måste också förstå sina egna lösningar. Detta betyder att man måste kunna förklara stegen i lösningsförslaget i detalj.

Hans Thunberg created page 22 December 2010

commented 28 December 2010

Skulle det vara möjligt att publicera samtliga av kursens seminarieuppgifter i ett relativt tidigt skede?

Vänligen, Brita, CINEK1

Teacher commented 28 December 2010

Hej

Seminarieuppgifterna kommer att publiceras senast till den övning som ligger knappt en vecka före själva seminariet. Tyvärr kan jag inte lova att de blir klara tidigare, de kommer att utvecklas successivt under kursen gång.

Vänliga hälsningar

Hans Thunberg

commented 17 January 2011

Jag har lars filipsson som lärare. Hur får man reda på seminariegrupperna?

Teacher commented 17 January 2011

Hej

Lars kommer att meddela dig vad som gäller för Er. Kontakta Lars om du undrar.

Hans

commented 18 January 2011

@Erik Sandberg: Gruppindelningen för farkost bygger på efternamn.

Grupp 1: M-Ö
Grupp 2: I-L
Grupp 3: A-H

(Nej, jag har inte förväxlat grupp 1 och grupp 3; det ska vara så här.)

commented 20 January 2011

Hej,

vi på Maskin (CMAST1) som har Tomas Ekholm som lärare har ej fått reda på våra gruppindelningar för seminarierna, Tomas är ju bortrest och det är svårt att få reda på från en vikarie vilka grupper det är som ...

Teacher commented 20 January 2011

Hej

Angående gruppindelning på maskin. Indelningen vid seminarierna är densamma som övningsgrupperna. Övningslärarna har information om gruppindelning.

commented 20 January 2011

Hej!

Jag går maskin och är är registrerad på kursen för andra gången. Pratade idag med en övningsassistent om vilken seminariegrupp jag tillhör, men han hade bara en lista över förstagångsregistrerade studenter. Han sa att det skulle finnas en lista ...

Teacher commented 21 January 2011

Följande information har jag från Kursomgångsansvarig/föreläsare om gruppindelning på CMAST

Grupp 1

Lärare: Mariana Dalarsson - mardal@kth.se

En student tillhör denna grupp om och endast om studentens efternamn börjar på en bokstav i mängden {A, B, C, D ...

commented 21 January 2011

Lysande, tackar så mycket!

 

Cheers!

commented 22 January 2011

Hej!

Skulle man kunna få tillgång till seminarie 3 och 4 i det här stadiumet?

Vänligen,

Farzad

commented 25 January 2011

För att citera vad Hans Tunberg sade den 28 december föregående år,

<<Seminarieuppgifterna kommer att publiceras senast till den övning som ligger knappt en vecka före själva seminariet. Tyvärr kan jag inte lova att de blir klara tidigare, de kommer ...

commented 31 January 2011

Vart hittar man svaren till seminarieuppgifterna?

commented 31 January 2011

@David Ajena: Det gör man inte. I alla fall inte i något officiellt facit på nätet. Är det något särskilt du undrar över kan du förståss fråga på en föreläsning eller övning.

commented 31 January 2011

Wolfram Alpha är ganska sjyst för att verifiera sina svar.