Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurslitteratur

Calculus, a complete course, av Adams och Essex. Åttonde upplagan. Finns t ex på kårbokhandeln. Boken används också i SF1625 Envariabelanalys. Exakt vilka kapitel som ingår i vår kurs framgår av fliken Kursinnehåll här till vänster.

Adams Calculus

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014