Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, men en del av denna tentamen kan man klara av under kursens gång genom kontrollskrivningar och seminarier. 

Vid all examination tillämpas KTH:s regler för tentamensskrivningar som finns att läsa i KTH:s regelverk. Alla som deltar i examinationen är skyldiga att sätta sig in i regelverket.

Tommy Ekola created page 25 August 2011

commented 17 January 2012

Är datumet för Tentamen ( för oss på CDATA,som jäser i april maj) redan satt? Det vore skönt att veta när vi har sista tentan.

MVH

Ragnhild

Teacher commented 17 January 2012

Du kan se datum för tentor och kontrollskrivningar på undersidan Examinationsdatum. Tentan för CDATE är den 4 juni.

commented 9 August 2012

hur är det med placering inför omtentan den 16e? jag har inte fått något mail om detta.

Teacher commented 9 August 2012

Se inlägg på denna sida.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.