Seminarieuppgifter

Här nedan publiceras successivt uppgifter till seminarietillfällena.

Läs noga instruktionerna på sista sidan om vad som krävs för att uppgifterna skall ge underlag för bouns på tentamen.

Uppgifter till Seminarium 1 
Förtydligande: I Uppgifterna 2,3 och 4 till Seminarium 1 skall du med ord beskriva ett matematiskt objekt. Du skall då så långt som möjligt använda vedertagna geometriska termer när du beskriver objektet. Exempelvis skulle mängden av punkter i planet som uppfyller ekvationen y=2x kunna besrkivas som en rät linje genom origo med riktningskoefficient 2.

Uppgifter till Seminarium 2

Uppgifter till seminarium 3

Uppgifter till Seminarium 4
Ny version uppladdad 8/4 kl 19.03.  Formuleringen av uppgift 4 och 6 har korrigerats.
Uppgifter till Seminarium 5

Uppgifter till Seminarium 6
Ny uppsnyggad version uppladad 3/2 18.48. Inga förändringar i uppgiftsformuleringarna.

Hans Thunberg created page 12 January 2011

Hans Thunberg changed the permissions 14 January 2011

Kunde läsas av alla inloggade användare. Kunde ändras av lärare.

Hans Thunberg changed the permissions 17 January 2011

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av lärare.
Teacher commented 17 January 2011

Uppgifter till Seminarium 1 (och till seminarium 2) är publicerade.

 

commented 18 January 2011

Hej!

Seminarium 2 verkar att vara från HT10. Är du säkert att de är de rätta uppgifterna?

Teacher commented 18 January 2011

Hej!

Jo, det är rätt uppgifter till Seminarium 2 - det är i rubriken "HT 2010" det har blivit fel. Tack för att du såg detta, jag fixar det så fort jag kommer åt.

commented 22 January 2011

Hej, skulle ni kunna publicera alla 6 Seminariumerna samtidigt?

Vänligen,

Farzad

Teacher commented 22 January 2011

Hej

Nej, vi har tyvärr inte möjlighet att publicera alla seminarieuppgifterna än. Uppgifterna kommer dock att publiceras i god tid innan det är dags att börja arbeta med dem. För den som vill arbeta i förväg i kursen finns det ...

commented 28 January 2011

Skulle det vara möjligt att få tillgång till sem.uppg.3 innan helgen?

Det vore tacksamt! Vänligen,

Brita

Teacher commented 29 January 2011

Nu är alla seminarieuppgifter publicerade!

commented 6 February 2011

Hej Hans!

Uppgift 2 på Seminarium 4 verkar ha en någorlunda lustigt skriven funktion. Hur bör man tolka denna?

Med Vänliga Hälsningar,

Kerim

commented 6 February 2011

Hej Hans!

Uppgift 6 på Seminarium 4 verkar ha en konstig formulering. Intergralen ska begränsas av att den är i tredje kvadranten och av linjen x+y=0. Det konstiga är att linjen x+y=0 aldrig rör något i tredje kvadranten och verkar inte ha någon betydelse i begränsningen av integralen.

Är det möjligt att denna linje egentligen ska vara endast y=0?

Med Vänliga Hälsningar,

Kerim

Teacher commented 6 February 2011

Hej

Uppgift 2 på seminarium 4 är i sin ordning. Men kanske skrivsättet är ovant,

det som avses är att integranden (funktionen att integrera) är f(x,y) = x .

Och området att integrera över är \({{{x}}^{{2}}+{{y}}^{{2}}}\) mindre än eller lika med 1.

 

Teacher commented 6 February 2011

Korrigering: Uppgift 6 på seminarium 4. Det ska vara det område i andra kvadranten som begränsas av kurvorna ... (tack Kerim för att du såg detta!)

Hans

commented 6 February 2011

Hej igen Hans!

Tack för upplysningen angående uppgift 2!

Med Vänliga Hälsningar,

Kerim

commented 21 March 2011

hej,

Jag undrar om utan att göra ksar och seminarium kan jag skriva tentan?

eftersom jag har andra avklarade kurser som står på väg!

MVH.

Gidos

commented 22 March 2011

Hej

Jag undrar om man skulle kunna få rekomenderade uppgifter till seminariumen?

Teacher commented 23 March 2011

De rekommenderde uppgifterna i undervisningsplanen är en bra förberedelse och ett bra komplement till seminarieuppgifterna.

MVH

Hans

Feedback News