Seminarieuppgifter

Här nedan publiceras successivt uppgifter till seminarietillfällena.

Läs noga instruktionerna på sista sidan om vad som krävs för att uppgifterna skall ge underlag för bouns på tentamen.

Uppgifter till Seminarium 1 
Förtydligande: I Uppgifterna 2,3 och 4 till Seminarium 1 skall du med ord beskriva ett matematiskt objekt. Du skall då så långt som möjligt använda vedertagna geometriska termer när du beskriver objektet. Exempelvis skulle mängden av punkter i planet som uppfyller ekvationen y=2x kunna besrkivas som en rät linje genom origo med riktningskoefficient 2.

Uppgifter till Seminarium 2

Uppgifter till seminarium 3

Uppgifter till Seminarium 4
Ny version uppladdad 8/4 kl 19.03.  Formuleringen av uppgift 4 och 6 har korrigerats.
Uppgifter till Seminarium 5

Uppgifter till Seminarium 6
Ny uppsnyggad version uppladad 3/2 18.48. Inga förändringar i uppgiftsformuleringarna.

Feedback News