Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2018-04-24
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
Allmänt om seminarierAdministrators2013-01-14
BemanningAdministrators2013-03-05
BemanningAdministrators2013-12-06
KursregistreringEveryone2016-09-19
SeminarierAdministrators2015-05-12
SeminarierAdministrators2016-05-18
SeminarierAdministrators2017-05-09
Variant 1: InlämningAdministrators2014-01-17
Förslag på seminarieaktiviteterAdministrators2013-01-21
KontrollskrivningarAdministrators2013-04-14
KurslitteraturEveryone2016-10-25
SeminarierAdministrators2014-01-17
Variant 2: LappskrivningAdministrators2014-01-18
KursplaneringEveryone2017-02-11
ResultatrapporteringAdministrators2014-02-17
SeminarierAdministrators2012-08-22
Seminarium 1Administrators2013-03-04
SeminarierEveryone2019-01-18
SeminarieuppgifterEveryone2017-04-05
Seminarier för omregistreradeEveryone2017-04-02
Seminarium 2Administrators2013-03-04
TentamenAdministrators2013-08-22
TentamenAdministrators2014-08-23
KompletteringstentamenAdministrators2013-03-27
Seminarium 3Administrators2013-03-04
StatistikAdministrators2013-04-12
TentamenEveryone2017-08-27
Placering och datumEveryone2017-05-17
Tidigare tentaminaEveryone2017-08-19
Kursanalyser 12-13Administrators2013-07-30
Kursanalyser 13-14Administrators2014-06-25
Seminarium 4Administrators2013-03-04
Resultat och placeringEveryone2016-10-25
FAQEveryone2016-10-25
MatematikjourEveryone2016-10-25
Engelsk ordlistaEveryone2016-10-25
LärarsidorAdministrators2013-12-06
Särskilda behov (funka)Everyone2016-11-11
Tidigare läsårEveryone2011-08-19
2015-2016Everyone2016-09-19
KursregistreringEveryone2015-09-09
KurslitteraturEveryone2015-09-08
KursplaneringEveryone2015-09-08
SeminarierEveryone2015-09-08
SeminarieuppgifterEveryone2016-05-11
Seminarier för omregistreradeEveryone2016-04-12
TentamenEveryone2015-09-09
Placering och datumEveryone2016-08-23
Tidigare tentorEveryone2016-10-28
Resultat och placeringEveryone2015-09-08
FAQEveryone2015-12-17
MatematikjourEveryone2015-09-09
Engelsk ordlistaEveryone2015-09-09
Särskilda behov (funka)Everyone2015-09-09
2014-2015Everyone2015-09-08
KursregistreringEveryone2014-10-29
Särskilda behov (funka)Everyone2014-09-02
KurslitteraturEveryone2014-12-15
KursinnehållEveryone2014-12-15
FöreläsningsplanEveryone2015-07-02
Rekommenderade uppgifterEveryone2014-10-29
SeminarierEveryone2015-01-21
Allmänt om seminariernaEveryone2014-09-02
SeminarieuppgifterEveryone2015-09-08
BonuspoängEveryone2014-11-03
Seminarier för omregistreradeEveryone2015-03-30
SeminarieuppgifterEveryone2015-04-08
MatematikjourEveryone2014-09-03
TentamenEveryone2014-09-02
Placering och datumEveryone2015-05-24
Allmänt om tentamenEveryone2014-09-02
Tidigare tentorEveryone2015-09-09
FAQEveryone2014-09-02
Resultat och placeringEveryone2014-09-05
2013-2014Everyone2014-09-02
KursregistreringEveryone2014-09-02
Stöd vid särskilda behovEveryone2014-09-02
KurslitteraturEveryone2013-12-06
KursinnehållEveryone2014-02-20
MatematikjourEveryone2013-12-06
SeminarierEveryone2013-12-06
Allmänt om seminariernaEveryone2013-12-06
BonuspoängEveryone2013-12-06
Seminarier för omregistreradeEveryone2014-03-26
TentamenEveryone2015-03-13
Dina resultatEveryone2013-12-06
Vanliga frågorEveryone2013-12-08
2012-2013Everyone2013-12-09
KursregistreringEveryone2013-01-17
KurslitteraturEveryone2012-08-22
KursinnehållEveryone2012-08-22
Rekommenderade uppgifterEveryone2013-01-02
Allmänt om examinationEveryone2012-08-22
BonuspoängEveryone2012-08-22
KontrollskrivningarEveryone2013-01-31
Kontrollskrivning 1Everyone2013-04-18
Kontrollskrivning 2Everyone2013-05-02
SeminarierEveryone2013-05-09
TentamenEveryone2013-08-27
ResultatEveryone2012-08-22
2011-2012Everyone2012-08-22
KurslitteraturEveryone2012-08-24
ExaminationEveryone2012-08-24
BedömningskriterierEveryone2012-08-24
KontrollskrivningarEveryone2012-08-24
Kontrollskrivning 1Everyone2012-08-24
Kontrollskrivning 2Everyone2012-08-24
SeminarierEveryone2012-08-24
Seminarium 1-4Everyone2012-08-24
TentamenEveryone2012-08-24
ModelltentamenEveryone2012-08-24
ExaminationsdatumEveryone2012-08-24
ResultatEveryone2012-08-24
Period 1Everyone2012-08-24
Period 3Everyone2012-08-24
Period 3-4Everyone2012-08-24
Period 4Everyone2012-08-24
2010-2011Everyone2011-08-19
Tentamen 18 augusti lösningsförslagEveryone2011-08-19
Resultat uvärdering p3 o p4Everyone2011-08-19
Tentamen 8 juni med lösningsförslagEveryone2011-08-19
Tentamen 28 maj m lösningsförslagEveryone2011-08-19
Besvara kursenkätenEveryone2011-08-19
VIKTIG INFO OM TENTOR OCH KOMPLETTERINGAREveryone2011-08-19
Vem får delta i KS och SEM?Everyone2011-08-19
Info om KS:ar period 4Everyone2011-08-19
VIKTIG INFO INFÖR PERIOD 4Everyone2011-08-19
Kurs-PMEveryone2011-08-19
KursplanEveryone2010-12-14
KurslitteraturEveryone2010-12-18
ExaminationEveryone2010-12-14
KontrollskrivningarEveryone2011-01-31
SeminarierEveryone2010-12-22
TentamenEveryone2010-12-22
Undervisningsplan VT11 med rekommenderade uppgifterEveryone2011-08-19
SeminarieuppgifterEveryone2011-08-19
KS 1 per 3Everyone2011-08-19
KS 2 per 3Everyone2011-08-19
KS1 per 4 med lösningsförslagEveryone2011-08-19
KS2 period 4 med lösningsförslagEveryone2011-08-19
Modelltentor och extentor att öva på.Everyone2011-08-19
Tentamen 14/3 med svar och lösningsförslagEveryone2011-08-19
Kurstillfälle COPEN period 4Everyone2011-08-19
KursnämndEveryone2011-05-10
MatematikjourEveryone2011-08-19
LärarsidorAdministrators2012-08-22
Lärarsidor 2014-2015Administrators2014-12-09
Lärarsidor 2015-2016Administrators2016-01-25
Lärarsidor 2016-2017Administrators2017-01-17

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Bra länkarLogged in users2014-01-23
Intressanta länkarLogged in users2017-07-08
YoutubeLogged in users2012-08-06
Feedback News