Kontrollskrivningar

Två kontrollskrivningar (KS) ges, som tillgodoräknas mot varsin uppgift på tentamen. Skrivtiden är 90 minuter. Kontrollskrivningarna består av 3 uppgifter som bedöms med 4 poäng vardera. Maxpoängen är alltså 12. Den som har minst 7 poäng får tillgodoräkna resultatet vid tentamen. På KS1 betyder ett resultat på 7-8 poäng att man får 3 poäng på tentamensuppgift 1 och ett resultat på 9-12 poäng att man får 4 poäng på uppgift 1 (som då inte behöver lösas). På motsvarande sätt ger KS2 bonuspoäng på tentamensuppgift 2. Detta gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program under läsåret 2010-2011.

Tomas Ekholm created page 14 December 2010

commented 17 January 2011

Hej,

Kommer det att finnas en hänvisning till ex-KS:ar via social eller behöver vi börja leta själva?

Mvh

Björn

Teacher commented 18 January 2011

Det bästa sättet att förbereda sig för KS är att räkna de rekommenderade uppgifterna och seminarieuppgifterna, och kontinuerligt läsa aktuella avsnitt i läroboken.

När det börjar närma sig KS1 ska vi se om vi inte kan få fram någon gammal ...

commented 20 January 2011

Värt att hålla i minnet är att seminarieuppgifterna (har jag hört) är designade för att ta så lång tid att lösa som möjligt och ofta är ganska svåra; detta eftersom man får ta till vilka medel som helst för att ...

Teacher commented 20 January 2011

Hej Anders och alla andra!

Som examinator vill jag verkligen poängtera att seminarieuppgifteran inte alls på något sätt är designade för att "vara svåra". Tvärtom är seminarieuppgifterna utformade bland annat med hänsyn till att (1) ni som studenter arbeter med ...

commented 24 January 2011

Jag påstod förvisso inte att seminarieuppgifterna var designade för att vara svåra, bara att de ofta var svåra. I och för sig är det väldigt subjektivt, seminarieuppgifterna känns bara svåra eftersom man (I mitt fall) ofta gör dem när man ...

Teacher commented 24 January 2011

Hej igen

Jag tycker att det är bra att ni tar upp och diskuterar hur ni upplever uppgifterna, jag välkomnar sådana diskussioner! Jag har också full förståelse för att det är svårt med mycket nya begrepp  (det är, precis som ...

Teacher commented 31 January 2011

Hej

Skrivtiden på KS är alltså 90 minuter. Jag har korrigerat felaktig information i KursPM /Examination / Kontrollskrivningar

Feedback News