Kontrollskrivningar

Två kontrollskrivningar (KS) ges, som tillgodoräknas mot varsin uppgift på tentamen. Skrivtiden är 90 minuter. Kontrollskrivningarna består av 3 uppgifter som bedöms med 4 poäng vardera. Maxpoängen är alltså 12. Den som har minst 7 poäng får tillgodoräkna resultatet vid tentamen. På KS1 betyder ett resultat på 7-8 poäng att man får 3 poäng på tentamensuppgift 1 och ett resultat på 9-12 poäng att man får 4 poäng på uppgift 1 (som då inte behöver lösas). På motsvarande sätt ger KS2 bonuspoäng på tentamensuppgift 2. Detta gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program under läsåret 2010-2011.

Feedback News