Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursnämnd

Kursnämnd:

Hanna Hedin hannahed@kth.se 
Jessica Björk jebjor@kth.se 
Henrik Persson heperss@kth.se

Kursnämndsmöte 31 mars

Kursnämndsmöte 6 maj

Vid Kursnämndens andra möte 6 maj diskuterades hur kursen fortskrider. Från studenthåll verkar de flesta vara nöjda med kursen och undervisningen. Föreläsaren uppmärksammades på att han ibland har en tendens att "mumla in i tavlan" och skriva för smått på tavlan.
Föreläsaren undrade också över det relativt låga deltagandet vid föreläsningarna, studenterna svarade att detta inte var något speciellt för denna kurs, utan att ett flertal studenter har utvecklat en lärstil med mycket självstudier understödda av föreläsningar på webben.
Slutligen diskuterade vi lämpliga områden att ta upp vid sista repetitionsföreläsningen.

Vid tangenterna
Hans Thunbeg