Info om KS:ar period 4

 • Skrivtiden är 90 minuter , kl 08.15 - 09.45.
 • Den som kommer senare än 08.30 får ej delta i kontrollskrivningen.
 • Skrivande får lämna skrivsalen tidigast 08.45.
 • Under pågåeende skrivning får man ej lämna skrivsalen, toalettbesök är alltså inte tillåtna.
 • Vid kontrollskrivningen är inga hjälpmedel tillåtna.
 • Placering i skrivsalarna kommer att meddelas här på KTH Social
 • Se vidare information under
  Kurs-PM/Examination/Kontrollskrivningar
  Vem får delta i KS och SEM?

  Anmälan till KS ...
Feedback News