Rekommenderade uppgifter

Avsnitt Område Rekommenderade uppgifter
  10.1  Analytisk geometri i tre dimensioner  11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
  10.6  Cylindriska och sfäriska koordinater  3, 5, 9, 13
  11.1  Vektorvärda funktioner i en variabel  17, 21, 33
  11.2  Tillämpningar av vektorderivering  3
  11.3  Kurvor och parametriseringar  5, 7, 11, 13, 15
  12.1  Funktioner i flera variabler  5, 9, 13,15, 17, 23, 27, 33
  12.2  Gränsvärden och kontinuitet  5, 7, 9, 11, 15
  12.3  Partiella derivator  5, 7, 13, 23
  12.4  Högre ordningens derivator  5, 7, 11, 15, 17
  12.5  Kedjeregeln  7, 11, 17, 21
  12.6  Linjär approximation, differentierbarhet och differentialer  3, 5, 17, 19
  12.7  Gradienter och riktningsderivator  3, 5, 13, 17, 25
  12.8  Implicita funktioner  13, 17
  12.9  Taylors formel, Taylorserier och approximationer  1, 3, 5, 7, 11
  13.1  Extremvärden  5, 7, 9, 19, 23, 25
  13.2  Extremvärden av funkioner med bivillkor  3, 5, 9, 15
  13.3  Lagranges multiplikatorer  3, 9, 11, 15
  13.4  Lagranges multiplikatorer i Rn  1, 3
  14.1  Dubbelintegraler  15, 19, 21
  14.2  Upprepad integration i kartesiska koordinater  3, 5, 15, 23
  14.3  Generaliserade integraler och medelvärdessatsen  1, 3, 13, 27
  14.4  Dubbelintegraler i polära koordinater  5, 9, 15, 19, 21
  14.5  Trippelintegraler  5, 7, 9
  14.6  Variabelbyte i trippelintegraler  3, 7, 11
  14.7  Tillämpningar av multipelintegraler  5, 9, 13, 21,27
  15.1  Vektorfält och skalärfält  3, 5, 17, 
  15.2  Konservativa fält  3, 5, 7, 21
  15.3  Kurvintegraler  7, 11
  15.4  Kurvintegraler av vektorfält  1, 5, 7, 15
  15.5  Ytor och ytintegraler  1, 7, 13
  15.6  Orienterade integraler och flödesintegraler  5, 9, 13, 15
  16.1  Gradient, divergens och rotation  3, 7, 11
  16.2  Några identiteter med grad, div och rot 9, 15, 17 
  16.3  Greens sats i planet  3, 5, 9
  16.4  Divergenssatsen i rummet  5, 11, 15
  16.5  Stokes sats i rummet  1, 3,  5

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

Teacher commented 8 April 2015

Jag har fått frågan om vad skillnaderna är mellan den förra upplagan (upplaga 7) och den senaste upplagan (upplaga 8) av kursboken när de gäller de rekommenderade uppgifterna. I stort sett är uppgiftsnumreringen densamma mellan upplagorna och tabellen nedan anger de skillnader som finns.

AvsnittUpplaga 8Upplaga 7
13.3 3, 9, 11, 15 3, 9, saknas, 13
13.4 1, 3 16 (från avsnitt 13.3), saknas
15.3 7, 11 5, 9
Feedback News