Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Föreläsningsplan

Föreläsningsplan

Nedanstående förslag till föreläsningsplan är tänkt för kursomgångar som går över en period. För kursomgångar som går över två perioder behöver veckonumreringen justeras med en faktor 2. De tre sista föreläsningarna är tänkta för repetition och förberedelse inför tentamen och det tas då inte upp några nya begrepp.

Vecka 1
  10.1  Analytisk geometri i tre dimensioner  F1
  10.6  Cylindriska och sfäriska koordinater 
  11.1  Vektorvärda funktioner i en variabel  F2
  11.2  Tillämpningar av vektorderivering 
  11.3  Kurvor och parametriseringar 
  12.1  Funktioner i flera variabler  F3
  12.2  Gränsvärden och kontinuitet 
Vecka 2
  12.3  Partiella derivator  F4
  12.4  Högre ordningens derivator 
  12.5  Kedjeregeln  F5
  12.6  Linjär approximation, differentierbarhet och differentialer 
  12.7  Gradienter och riktningsderivator  F6
Vecka 3
  12.8  Implicita funktioner  F7
  12.9  Taylors formel, Taylorserier och approximationer  F8
  13.1  Extremvärden 
  13.2  Extremvärden av funktioner med bivillkor  F9
  13.3  Lagranges multiplikatorer 
  13.4  Lagranges multiplikatorer i Rn 
Vecka 4
  14.1  Dubbelintegraler  F10
  14.2  Upprepad integration i kartesiska koordinater 
  14.3  Generaliserade integraler och medelvärdessatsen  F11
  14.4  Dubbelintegraler i polära koordinater 
  14.5  Trippelintegraler  F12
  14.6  Variabelbyte i trippelintegraler 
  14.7  Tillämpningar av multipelintegraler 
Vecka 5
  15.1  Vektorfält och skalärfält  F13
  15.2  Konservativa fält 
  15.3  Kurvintegraler  F14
  15.4  Kurvintegraler av vektorfält 
  15.5  Ytor och ytintegraler  F15
  15.6  Orienterade integraler och flödesintegraler 
Vecka 6
  16.1  Gradient, divergens och rotation  F16
  16.2  Några identiteter med grad, div och rot
  16.3  Greens sats i planet  F17
  16.4  Divergenssatsen i rummet 
  16.5  Stokes sats i rummet  F18