Tidigare tentor

Tentamina från läsåret 2015-2016

Tentamina från läsåret 2014-2015

Tentamina från läsåret 2013-2014

Tentamina från läsåret 2012-2013

Tentamina från läsåret 2011-2012 

Teacher Mats Boij created page 8 September 2015

One user removed his/her comment
One user removed his/her comment
commented 23 March 2016

Kommer det upp bedömningskriterier för tentan 2016-03-21 eller finns de på expeditionen?

Mvh 

Teacher commented 23 March 2016

Jag har nu lagt upp de preliminära kriterierna som användes som utgångspunkt. Under arbetet justerades detta något, men jag har inte hunnit skriva in det i dokumentet ännu.

commented 13 June 2016

Finns det möjlighet att få bedömningskriterierna?

commented 3 August 2016

Jag har en fråga angående tentan som gick 2015-08-20, uppgift 6 b. Jag använde parametriseringen \(r(r\theta ) = (r\cos \theta , r\sin \theta , 1 - r^2)\). Den slutgiltiga integranden blir \(4r + r^3 + 4r^3\sin \theta \cos \theta drd\theta\). Det verkar för mig som att, i detta fall, \(dxdy = drd\theta\) istället för \(dxdy = rdrd\theta\) vilket brukar gälla för polära koordinater. Hur kommer det sig?

commented 15 August 2016

Jag har också en fråga- men det gäller den senaste tentan (2016-06). Uppgift 5 har väldigt invecklade trigonometriska omskrivningar och jag undrar om det finns en mer utförlig förklaring till hur operanderna Ix och Iy har räknats ut - hänger med till sista steget i princip men sedan blir det hemskt invecklat. Tacksam för svar! 

commented 20 August 2016

När laddar ni upp bedömningskriterier för tentan 2016-08-18?

Feedback News