Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor

Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod då kursen ges samt ett tillfälle i augustiperioden. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.

Datum för tentamen

  • Tentamen 2016-01-12 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-01-26 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2016-03-21 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-04-11 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2016-06-07 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-06-17 kl 08:30-10:00)
  • Tentamen 2016-08-18 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-09-05 kl 17:30-19:00)
Feedback News