Vanliga frågor

Här listar vi några vanligt förekommande frågor.

Information om resultatsidan:

 • Jag vet inte var mitt seminarium är! Information om detta står på din resultatsida.
 • Jag kan inte hitta min resultatsida! Här är den.
 • Seminarieplaceringen framgår inte av min resultatsida.
  • Senast ett par dagar efter kursstart så kommer informationen finnas på plats.
  • Om du är omregistrerad så är det särskilda seminarietillfällen som gäller, se sidan om seminarier för omregistrerade.

Bonuspoäng från seminarier:

 • Jag har inte fått mina bonuspoäng på resultatsidan. Kontakta assistenten som leder seminariet.

Tentamensanmälan:

 • Det framgår inte från resultatsidan var jag skall skriva tentamen. Det tar några dagar efter att anmälningstiden löpt ut innan information syns.
 • Jag missade att anmäla mig. Då är det reservplatser som gäller, information om dessa kommer meddelas i ett inlägg på kurshemsidan.
 • Jag har inte fått förlängd skrivtid för tentamen. Se denna sida.
 • Jag är osäker på om jag har fått förlängd skrivtid. Detta framgår på din resultatsida.
 • Jag vill skriva tentan igen för att få högre betyg (s.k. plussning). Du kan inte anmäla dig via mina sidor utan måste istället anmäla dig via en plussningsblankett på elevexpeditionen.
 • Kan kursbetyget bli sämre om jag plussar? Nej, ditt bästa resultat från tentorna räknas.

Specialordningar:

 • Kan jag byta seminariegrupp? Nej
 • Jag har missat ett seminarietillfälle, kan jag deltaga med en annan grupp? Nej
 • Jag har blivit underkänd på ett seminarium, kan jag komplettera? Nej
 • Kan jag göra en annan form av examination (munta, inlämningsuppgifter, ...) istället för tentamen? Nej

Kursregistrering:

Feedback News