VIKTIG INFO INFÖR PERIOD 4

Grundregeln är att du måste följa kursen och göra kontrollskrivningar samt seminarier med ditt eget program. Se vidare Vem får delta i KS och SEM?

Läs noga all kursinformation i högerspalten.

Frågor angående din kursregistrering ställs till kurssekreteraren för ditt program.
CBIOT, CDEPR, CKEMV, CMATD: Ulla Gällstedt, ulla@math.kth.se
CDATE, COPEN: Rose-Marie Jansson, jansson@math.kth.se
CINTE, CMIEL: Kerstin Engstrand, kerstin@math.kth.se

Frågor angående resultat på KS och SEM ställs till din föreläsare resp övningslärare.

Vänd dig till biträdande examinator Göran Hulth, hulth@kth.se , för övriga frågor som rör ditt deltagande i kursen.

Ansvarig för examinationen är examinator HansThunberg, thunberg@kth.se

 

 

Feedback News