Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen.  Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. Se sidoflik för tider och plats.

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

One user removed his/her comment
commented 21 January 2015

Jag kan helt plötsligt inte se min resultatsida, är det något som ni kan ordna eller måste jag kontakta någon annan? Jag kan pröva i helgen igen och se om det fungerar då, men det är skönt att veta i förväg i vilken sal jag ska befinna jag mig i. :/

Teacher commented 21 January 2015

Länken på denna sida pekade på fel webbadress. Det är fixat nu.

commented 21 January 2015

Ah! Ok, tack så mycket, var rädd att det var något fel hos mig. Tack! :)

One user removed his/her comment
Teacher commented 22 January 2015

Nu är du inlagd i en seminariegrupp. (Du blev inlagd som förväntad deltagare denna vecka och därför blev du inlagd i en seminariegrupp lite i efterhand.)