Kontrollskrivning 1

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering

Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012

Period 4 vt 2012

Tidigare kontrollskrivningar

Tommy Ekola created page 7 September 2011

Tommy Ekola edited 12 September 2011

... Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)

Lars Filipsson edited 13 December 2011

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

30 januari 2012 ¶ Tidigare kursomgångar 12 september 2011 För de studenter som anmält sig till kontrollskrivningen gäller följande salar:¶
* Efternamn A-Be, sal V21
* Efternamn Bj-Eri, sal V22
* Efternamn Erl-Hel, sal V32
* Efternamn Her-Ka, sal V33
* Efternamn Kh-Mo, sal L21
* Efternamn Mu-Reh, sal D41
* Efternamn Ren-Sti, sal D42
* Efternamn Str-Wed, sal K53
* Efternamn Wem-Ö, sal D33
Tyvärr finns inga lediga platser anvisade till de som inte anmält sig.¶
Period 3 vt 2012 30 januari 2012 skriver CFATE, CMETE2, CSAMH 21 februari 2012 skriver CINEK Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)

Lars Filipsson edited 13 December 2011

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012 30 januari 2012 skriver CFATEELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH 21 februari 2012 skriver CINEK Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)

Lars Filipsson edited 3 January 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 30 januari 2012 skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH
* 21 februari 2012 skriver CINEK
Period 4 vt 2012
* 11 april skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN

Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)

Tommy Ekola edited 30 January 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Kodad placeringslista för KS1 den 30 januari 2012

Period 3 vt 2012
* 30 januari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH
* 21 februari skriver CINEK
Period 4 vt 2012
* 11 april skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (30 januari 2012)

Teacher commented 10 February 2012

Anmälan till KS1 den 21 februari

Jag vill påminna om att anmälningstiden till KS1 för CINEK går ut på tisdagen den 14 februari kl 24.00. Anmälan sker som vanligt via Mina sidor.

Teacher commented 15 February 2012

KS1 för CINEK den 21 februari

Alla som anmält sig ska nu ha fått meddelande om placering. Det finns reservplatser i Q36 (8 platser) för studenter som missat att anmäla sig.

commented 15 February 2012

Är det de första 8 som kommer till platsen som gäller eller finns det möjlighet att knipa en plats i förväg?

Teacher commented 15 February 2012

Det är först till kvarn som gäller, dvs de 8 första som dyker upp på morgonen får platserna.

Teacher commented 20 February 2012

Extraplatser till KS1 för CINEK den 21 februari

Under förutsättning att ingen ks-vakt är sjuk så kommer vi ha ytterligare en sal Q13 med 15 extraplatser för oanmälda studenter utöver de 8 platser som finns i sal Q36.

Lars Filipsson edited 21 February 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 30 januari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH (kodad placeringslista)
* 21 februari skriver CINEK (kodad placeringslista)
Period 4 vt 2012
* 11 april skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (21 februari 2012)

commented 21 February 2012

Hej!

Är det typo/fel på lösningförslaget för KS (21 Februari) uppgift 2b)?

Ni har skrivit att absolutbeloppet av (1/2, 3/2) = 5/2.

Blir det inte sqrt(10)/2, eller annorlunda uttryckt sqrt(5)/sqrt(2)?

Teacher commented 21 February 2012

Javisst, tack för påpekandet. Nu är det rättat!

commented 4 April 2012

Finns det flera  gamla ksar?

Teacher commented 4 April 2012

Det finns KS:ar från förra läsåret på undersidor till denna sida, men tänk på att kursplaneringen förra läsåret inte var exakt densamma som i år och därför kan de innehålla uppgifter som inte dyker upp i årets KS:ar och omvänt.

commented 9 April 2012

Tjatja!

Undrar varför lösningen i uppgift 2b) från ks1 februari ser annorlunda ut jämfört med uppgift 2c) från ks1 januari. Varför behöver man inte räkna fram enhetsvektorn i ks1 februari?

One user removed his/her comment
commented 10 April 2012

Pontus! Jag tror att de har gjort fel i lösningsförslaget ks1 feb. De har räknat ut hur mycket ökningen är per längdenhet(accelerationen), exakt som i exempel 21, sidan 80 i huvudboken. De borde istället ha löst det på samma sätt som exempel 20, sidan 79. Det vad jag tror iaf.

commented 10 April 2012

Hej! Lösningsförslaget är fullständigt korrekt, det som räknas ut är riktningsderivatan i gradientens riktning, vilket kan tolkas som ändring i funktionsvärde per längdenhet eller någon form av hastighet. I vanliga fall räknar man ut riktningsderivator genom att finna en enhetsvektor i rätt riktning, och ta den skalärt gradienten. Men när det rör sig om just gradientens riktning, får man precis samma svar om man helt enkelt beräknar gradientens längd, vilket är betydligt mycket enklare.

commented 11 April 2012

Hej! När kommer lösningsförslag till dagens KS upp?

Teacher commented 11 April 2012

När även de med förlängd skrivtid har avslutat skrivningen så kommer KS med lösningar att publiceras.

Lars Filipsson edited 11 April 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 30 januari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH (kodad placeringslista)
* 21 februari skriver CINEK (kodad placeringslista)
Period 4 vt 2012
* 11 april skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN (kodad placeringslista)
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 april 2012)

commented 11 April 2012

Stämmer verkligen svaret på 3 c) ? Ska det inte vara \(\frac{30 \cdot 2^{1/4}}{4} - \frac{5}{2^{3/4}}\) (jämför nämnaren på sista uttrycket). Detta i sin tur \(\frac{30 \cdot 2^{1/4}}{4} - \frac{5}{2^{3/4}} = \frac{15 \cdot 2^{1/4}}{2} - \frac{5}{2^{3/4}} = \frac{15}{2^{3/4}} - \frac{5}{2^{3/4}} = \frac{10}{2^{3/4}}\)

Eller är jag helt ute och cyklar? Ser nu att det står rätt i lösningsförslaget angående nämnaren i sista uttrycket ovan, men bland svaren sist i dokumentet är nämnaren fel (står \(\frac{5}{2^{1/4}}\)). Men ovan förkortning är väl korrekt?

Teacher commented 11 April 2012

Hej, det var rätt i lösningen men fel i svaret. Nu är det rättat.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News