Kontrollskrivning 1

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs föreläsning 1 till 5.

Placering

Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012

Period 4 vt 2012

Tidigare kontrollskrivningar

Feedback News