Kurslitteratur

Persson och Böiers: Analys i flera variabler (Studentlitteratur, 3:e upplagan, 2005, ISBN 978-91-44-03869-0)

Persson och Böiers: Övningar i analys i flera variabler (Matematikcentrum i Lund, Studentlitteratur, 2007, ISBN 978-91-44-04881-9)

Feedback News