Besvara kursenkäten

Vad tycker Du som läste i period 4 om kursen SF1626?

Besvara kursenkäten!

Efter som kursen ges med ett delvis nytt upplägg detta läsår är dina synpunkter extra värdefulla!

Feedback News