Besvara kursenkäten

Vad tycker Du som läste i period 4 om kursen SF1626?

Besvara kursenkäten!

Efter som kursen ges med ett delvis nytt upplägg detta läsår är dina synpunkter extra värdefulla!

Hans Thunberg created page 9 May 2011

Teacher commented 27 May 2011

Glöm inte att besvara kursenkäten! Kursen har getts med delvis ny utformning under läsåret och era synpunkter är därför extra viktiga. Och lycka till på tentan imorgon!

Feedback News