Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentamen

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx
Total poäng 27 24 21 18 16 15
Varav från del C 6 3

 

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen

Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.

Tidigare tentamina

Tommy Ekola created page 25 August 2011

Teacher commented 5 September 2011

Måndagen den 5 september öppnar vi för anmälan till tentamen i SF1626 den 20 oktober 2011. Sista dag att anmäla sig är söndagen den 9 oktober kl 24.00.

Teacher commented 12 October 2011

Placeringslistorna till tentamen den 20 oktober 2011 finns nu på sidan Aktuella tentor på matteinstitutionens hemsida.

Lars Filipsson edited 20 October 2011

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Lars Filipsson edited 23 February 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Modell-Tentamen med facit.
* Se även extentor

One user removed his/her comment
Teacher commented 23 February 2012

Anmälan till Tentamen 13 mars

Sista anmälningsdag för tentamen den 13 mars är söndagen den 26 februari kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Dyslektiker och andra som har förlängd skrivtid ska både anmäla sig på Mina sidor och kontakta kurssekreteraren. (Se denna sida för kontaktuppgifter.)

commented 24 February 2012

Finns det bara en extenta med Lars Filipsson som examinator?

Teacher commented 24 February 2012

Ja, men det finns också en modelltenta som Lars har tagit fram.

Tommy Ekola edited 28 February 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.¶


* Kodad placeringslista den 12 mars 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 29 February 2012

Placering till Tentamen 13 mars

Nu har alla anmälda till tentamen den 13 mars fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan.

Personer med förlängd skrivtid har fått besked om sal direkt från kurssekreteraren.

För de som inte anmält sig finns ett antal platser i sal B24 (14 platser) och F1 (3 platser). Det är först till kvarn som gäller för dessa platser.

commented 8 March 2012

Hej!
B24, var ligger denna sal? Hittade den nämligen inte i förteckningen över salar på KTH Campus.

Teacher commented 8 March 2012

Adressen till sal B24 är Brinellvägen 23, 1 tr.

commented 9 March 2012

Vore uppskattat om ni kunde ordna med flera salar. Finns det bara 3 platser i F1 eller är det skrivfel?

Teacher commented 9 March 2012

Det stämmer att det finns 3 lediga platser i F1 utöver de 14 platserna i B24. Anledningen till de få extraplatserna är att många har anmält sig till tentan och det gör att det är svårt att hitta fler lediga salar och tentavakter.

commented 9 March 2012

Tack för ditt svar Tommy. Finns det ingen möjlighet att lägga fler platser i F1? Det är ju trots allt en stor föreläsningssal och även om endast en tentavakt kommer att vara närvarande så måste det finnas möjlighet till fler än 3 platser. 

Jag tar upp detta med tanke på vad som hände under KS2  då över tio elever inte fick skriva i de salar som var uppsatta. Det vore verkligen tråkigt om det skulle hända på tentamen.

Teacher commented 9 March 2012

Alla platser (utom 3) i F1:an är redan reserverade för anmälda studenter.

Om det är så att man inte får någon av de 17 lediga platserna så går det att få plats efter 45 minuter när platserna för de som anmält sig men inte dykt upp blir tillgängliga. Nackdelen är förstås att man missar 45 minuter av tentan.

commented 10 March 2012

Vem pratar man med då? Alltså om man inte får en plats först och vill ha en efter 45 minuter. Provvakterna brukar inte alltid ha stenkoll på allt som gäller och kan ju vara svårt att hitta de klassrum där det finns nya lediga platser..

17 reservplatser är ju extremt få med tanke på hur många som läser kursen, känns som att sannolikheten att man klantar sig och glömmer anmäla sig är större än så....

Teacher commented 10 March 2012

Vi har ingen gemensam kö för överblivna platser utan du pratar med tentavakten (och gör gärna det innan tentan börjar så att han/hon vet om att du väntar). Ofta brukar det inte vara problem med att finna tomma platser efter 45 minuter eftersom en del anmäler sig till tentan för säkerhets skull och dyker sedan inte upp.

(Anledningen till de få extraplatserna finns längre upp i tråden.)

commented 11 March 2012

"Finns det bara en extenta med Lars Filipsson som examinator?"

Vart hittar man denna extenta?

One user removed his/her comment
commented 11 March 2012
commented 11 March 2012

Hej. Jag har varit på alla seminarier och gjort alla uppgifter. Men jag har fått underkänt på sista seminariet. Men jag har fått tillbaka seminarieuppgiften jag lämnade in och fått godkänt. Vem ska jag höra av mig till för att det här ska rättas till?

Mvh Oskar

commented 11 March 2012

Hör av dig till seminarieledaren, så att han eller hon kan kontrollera sin resultatlista.

commented 11 March 2012

Hur hittar jag hans mail eller telefonnummer? Seminariegrupp 1

One user removed his/her comment
Teacher commented 11 March 2012

@Andreas: På tentan från oktober 2011 var Lars examinator.

commented 13 March 2012

Var och när läggs tentan med lösningsförslag upp?

commented 13 March 2012

väldigt nyfiken!

Lars Filipsson edited 13 March 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 12 mars 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-03-12 med lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 13 March 2012

Nu är lösningar upplagda!

commented 13 March 2012

varför kan man dra den slutsatsen som gjorts i lösningsförslaget på 7B? Eftersom fältet är odefinierat i origo är det ju inte säkert att arbetet blir noll? däremot visade det sig att det blev det med räkning

commented 13 March 2012

Det står väl bara att partikeln går moturs sett från origo? Inte att kurvan går igenom origo, så uppfattade jag frågan iallafall.

commented 13 March 2012

ja såklart, z = 1 så var ju inte odefinierat där. dålig miss

commented 15 March 2012

När beräknas tentorna vara rättade?

Tack på förhand!

Teacher commented 15 March 2012

Resultaten blir klara i nästa vecka.

commented 15 March 2012

Kanon, tack!

Teacher commented 22 March 2012

Kompletteringstentamen

Ni som fick betyg Fx på tentan den 13 mars har nu fått epost om kompletteringstentan. Om du fick betyg Fx på tentan men inte fått något epost kontakta mig (tek@kth.se).

commented 22 March 2012

När får jag reda på om Lars har kollat igenom min förfrågan av dubbelkollen? Eftersom datum för tentamen är rätt snart vill jag veta om jag måste börja eller ej.

Tack! 

Teacher commented 23 March 2012

Lars har tittat på ansökningar som kommit in fram t.o.m. 21 mars. Dvs. din ansökan är redan behandlad och finns på mattes studentexpedition.

Teacher commented 16 May 2012

Anmälan till tentamen 4 juni

Sista anmälningsdag för tentamen den 4 juni är söndagen den 20 maj kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Dyslektiker och andra som har förlängd skrivtid ska både anmäla sig på Mina sidor och kontakta kurssekreteraren. (Se denna sida för kontaktuppgifter.)

commented 21 May 2012

Hej Tommy! Jag missade att anmäla mig till tentan, finns det någon chans att ändå få skriva den?

Teacher commented 21 May 2012

Information om detta kommer upp här på social när placeringen är gjord och vi vet hur många extraplatser som finns.

commented 21 May 2012

Kan de som skrev den första ordinarie tentan i mars tillgodoräkna sina bonuspoäng till tentan som går den 4 juni?

Teacher commented 21 May 2012

Visst. Bonuspoängen gäller för ordinarie tenta och ordinarie omtenta. Vilka dessa är framgår av denna sida.

Teacher commented 22 May 2012

Placering till tentamen 4 juni

Nu har alla anmälda till tentamen den 4 juni fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan.

Personer med förlängd skrivtid har fått besked om sal direkt från kurssekreteraren.

Ovanligt många har anmält sig till tentan och därför finns inga reservplatser. De som inte anmält sig kan dock vänta vid en av skrivsalarna och eventuellt få plats efter 45 minuter när platser blir lediga från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats innan tentan börjar och tala om för vakten att du väntar på en sådan plats.

commented 25 May 2012

Tack!

commented 30 May 2012

Såg att på några av extentorna fick man ha beta och på några fick man inte. Vad gäller på tentan den 4 juni? Varför olika regler för samma kurs?

Teacher commented 30 May 2012

På tentan den 4 juni är inga hjälpmedel tillåtna.
Olika läsår kan ha olika regler vad gäller hjälpmedel, men i år gäller "Inga hjälpmedel".

One user removed his/her comment
commented 2 June 2012

Jag har inte fått något placeringen via e-post, och detta verkar vara regeln för KTH på sistone.

I vilken sal kommer de som får förlängd skrivtid att sitta?

Teacher commented 2 June 2012

Ni sitter i sal M33.

commented 2 June 2012

Vart ska man gå om man har glömt att anmäla sig till tentan?

Teacher commented 2 June 2012

Det finns tyvärr inga reservplatser (över 1200 har anmält sig). Vad du kan göra är att gå till en av salarna och vänta 45 minuter tills platser blir lediga från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats när tentan börjar och säg till vakten att du väntar på en sådan plats.

commented 2 June 2012

Om någon har anmält sig till tentan men inte kommer skriva den. Är det då ok att ta hans/hennes plats redan från början? 

Jag vet nämligen en som har anmält sig men inte kommer skriva.

Teacher commented 2 June 2012

Det är inget som vi sanktionerar, men du kan ju prata med tentavakten.

commented 4 June 2012

48 minuter har gått sedan tentan slutade och lösningarna är fortfarande inte uppe.

Skärpning! ;)

Fantastisk service ⇒ sjukt bortskämda studenter

Teacher commented 4 June 2012

Lösningarna kommer upp efter kl 15.30 då de med förlängd skrivtid har avslutat tentan. Ni får alltså svettas en stund till :-)

commented 4 June 2012

Nudå? :)

Lars Filipsson edited 4 June 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 13 mars 2012
* Kodad placeringslista den 4 juni 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

commented 4 June 2012

På uppgift 5 torde väl svaret vara 11pi eftersom att y=1+rsin(phi) 
Så att x+y+10=rcos(phi)+rsin(phi)+1+10?

commented 4 June 2012

Sen undrar jag på uppgift 4, varför inte minsta möjliga värdet ges utav
-(3/sqrt13,2/sqrt13) som alltså blir (1-sqrt13)^2. Det är värden som uppfyller bivillkoret? Antar att jag missar nått, därav frågan : P


Teacher commented 4 June 2012

Uppgift 5: Absolut.

Uppgift 4: Noll är ju mindre än (1-sqrt{13})^2, därför är det minsta värdet, se lösningen.

commented 4 June 2012

Ah, ja det är klart...ibland så lyckas man bra ^^

commented 4 June 2012

När planerar tentan vara klar rättad?

Teacher commented 4 June 2012

Det är många tentor att rätta, en helgdag insprängd i veckan och vi börjar rätta imorgon bitti. Längre fram i veckan kan jag nog ge en prognos på när allt är rättat.

Teacher commented 8 June 2012

Nu är huvudfasen i tentarättningsarbetet klart. Tentorna har rättats och är sorterade (se bilden nedan). Imorgon kommer de föras in i ett protokoll och förhoppningsvis hinner vi även skicka ut epost till alla som betyg Fx om kompletteringen (som sker på onsdag). På måndag (och kanske tisdag) slutgranskar examinatorn rättningen och resultaten spikas. Därefter kan tentorna hämtas ut på expeditionen, men jag återkommer när det är möjligt. (Resultaten ska också föras in i ladok, men det tar ytterligare några dagar.)

None

commented 9 June 2012

Hej! Kan ni skriva ett inlägg när ni har skickat mejlen till de som har fått Fx så att andra får veta, och inte vänta på ett sådant mejl. Tack!!

Teacher commented 9 June 2012

Jo, jag skriver ett inlägg när Fx-utskicken gått ut.

Tyvärr hann jag inte slutföra bokföringsarbetet idag, men jag fortsätter imorgon.

Teacher commented 10 June 2012

Nu är bokföringen av resultaten klara. Det är 57 studenter som fått Fx och jag behöver boka fler platser till kompletteringstentan på onsdag. Därför kommer jag skicka ut epost till de med Fx imorgon f.m.

commented 10 June 2012

Hej!
Kommer resultatlistor upp idag?

commented 10 June 2012

Kan det inte ändå vara bra att skicka ut ett mail till de som fått FX så att de berörda vet? Isåfall kan man börja plugga så kan du meddela sal senare?

commented 10 June 2012

Det behövs väl inte salsplacering för att skicka ut ett mail?

Teacher commented 10 June 2012

Här finns en kodad lista över FX-studenterna (minus de med förlängd skrivtid som meddelas separat). Salsplaceringen skickas ut imorgon.

Resultatlistorna för samtliga studenter kommer upp när examinatorn granskat färdigt alla tentor. Det beräknas bli klart på tisdag eller onsdag.

commented 11 June 2012

Jag åker till Ukraina på onsdag och kan därför inte närvara vid kompletteringen. Finns det någon möjlighet att få göra den senare? Eller går det att lösa på något annat vis? 

Mvh,

Carl Ahrsjö

commented 11 June 2012

Hej,

I mailet man har fått om kompletteringen står det att uppgifterna kommer att vara av samma karaktär som de uppgifter som fanns på del B på tentan. Kan man tolka detta som att man ska lägga ordentligt med krut på trippelintegraler, optimering och dubbelintegraler?

Mvh,

Rustan

commented 11 June 2012

Och då förslagsvis mindre energi på vektorfält?

Teacher commented 11 June 2012

@Carl: Hör av dig till mig via epost.

@Rustan: Nej, uppgifter från hela kursen kan komma på kompletteringstentan.

Teacher commented 11 June 2012

Ett epost har nu gått ut till alla med betyg Fx om kompletteringstentamen på onsdag. Eftersom lokalbokningen är stängd idag så kommer sal att meddelas imorgon.

commented 11 June 2012

mailade till ekola@math.kth.se

rätt adress?

/Carl

commented 11 June 2012

Hej! Jag undrar om ni kan förklara ang. fråga 2 på senaste tentan:

- Hur blir integrationsgränsserna om man använder sig av polära koordinater?

- Hur blir integrationsgränserna om man inte använder sig av polära koordinater?

Tack!

commented 11 June 2012

@Yin-Qin Bu

Området begränsas av enhetscirkeln varav r (radien) går från 0 till 1. Vidare begränsas den av linjerna y=x och y=-x (området ska ligga under y=x och över y=-x) dvs vinkeln går mellan -pi/4 och pi/4.

Teacher commented 11 June 2012

Se svaret från Tai Leon Trang när det gäller polära koordinater.

Om du absolut inte vill använda polära koordinater utan x och y så kan du  dela upp området i två delar:

  1. delen ovanför x-axeln
  2. delen under x-axeln

Båda dessa delar är enkla i x-led med x=y resp. x=-y som undre gräns och cirkelbågen som övre gräns, dvs

  1. 0 ≤ y ≤ 1/√2, y ≤ x ≤ √(1-y²)
  2. -1/√2 ≤ y ≤ 0, -y ≤ x ≤ √(1-y²)

Därefter får man integrera över resp. delområde och summera resultatet på slutet.

commented 11 June 2012

God kväll.

I uppgift 4 när man får ett ekvationssystem efter användning av Lagranges metod så står det i lösningsförslaget att en av lösningarna kan vara 1+3x+2y=0. Hur kommer det sig?

Teacher commented 11 June 2012

Lösningen är kanske lite kortfattad i lösningsförslaget. Lagranges metod ger alltså ekvationssystemet

\(\qquad\left\{\eqalign{&6(1+3x+2y)=\lambda 2x\qquad(1)\cr &4(1+3x+2y)=\lambda 2y\qquad (2)\cr &x^2+y^2=1\qquad\qquad\qquad(3)}\right.\)

När man tittar på ekvationssystemet så ser man att både (1) och (2) innehåller faktorn 1 + 3x + 2y och därför kan man välja att börja dela upp i två fall:

  • 1 + 3x + 2y = 0: Då ger (1) ekvationen 0 = λ2x och det leder till två delfall:
    • λ=0: Då är (2) också uppfylld. Uttrycker vi y i x, dvs y = -1/2 - 3/2x, och stoppar in i (3) så får vi ekvationen x² + (-1/2 - 3x/2)² = 1 som har en hårig lösning. Poängen är dock att funktionen f(x,y) = (1 + 3x + 2y)², som alltid är icke-negativ, har värdet noll i punkterna som svarar mot dessa punkter. Alltså antar f(x,y) ett minimum i punkterna.
    • x=0: Detta ger att y=-1/2, men då är inte (3) uppfyllt.
  • 1 + 3x + 2y ≠ 0: Då kan vi ta kvoten mellan leden i (1) och (2) och få 6/4 = x/y, dvs y = 2x/3. På så sätt blir vi av med λ. Stoppar vi in y = 2x/3 i (3) så får vi ekvationen x² + (2x/3)² = 1 som har lösningarna x = ±3/√13. En av dessa värden ger en punkt där f(x,y) antar sitt maximum.

Det gäller att vara systematisk när man löser ekvationssystem och bena ut alla fall så att man inte missar någon lösning.

commented 13 June 2012

Hej!

Skulle vara intressant att veta vad folk gjorde för vanliga fel när de inte fick full poäng på uppgift 4. Bara någon procent av alla klarade ju detta.

Jag menar, parametriserar man enhetscirkeln med vinkel som parameter får man ju i princip ut svaret direkt efter en standard trigonometrisk omskrivning.

Eller handlade det mest om att de inte kunde redogöra på A-uppgiften, eller trasslade de sig in i ekvationssystemet man får om man kör La Grange?

Teacher commented 13 June 2012

Jag rättade inte uppgiften, men vad jag hörde från de andra rättarna så var det många som inte insåg att funktionens minsta värde är 0.

commented 13 June 2012

Hej! Ett ungefär, när får vi besked på våra klagomål? Tack!!

commented 13 June 2012

På expeditionen sa de att det kan ta allt från tre fyra timmar till tre fyra veckor.

Teacher commented 13 June 2012

Jag hoppas att de inkomna omprövningsärendena kan behandlas denna vecka av examinatorn, men det finns ingen garanti.

commented 14 June 2012

kommer ni att lägga in betygen på kursen på mina sidor Denver veckan? Går OPEN och alla poäng måste vara inrapporterade på fredag för att det ska räknas med i urvalet nämligen?

commented 14 June 2012

Under*

Teacher commented 14 June 2012

Vi matar in resultaten för OPEN först så att de hinner med till urvalet. Detta gäller även kompletteringstentan som redan är rättad för OPEN (resterande program rättas under dagen).

commented 14 June 2012

Tommy, jag är i sits som open och ska byta program. Finns det någon chans att även jag kan få prio? Hade varit supersnällt!

commented 14 June 2012

Lovisa, fast enligt denna sidan så är det den 21a som är sista dagen. Var har du hört fredag?

Teacher commented 14 June 2012

@Max: Det är bara kompletteringstentan som snabbrättas för OPEN. Resultatet från tentan är inmatat för alla och inväntar bara examinators underskrift.

commented 14 June 2012

Tack Tommy! :)

OPENs urval sker redan nästa vecka och har inget att göra med ansökan till senare del. :)

commented 15 June 2012

Hej! Får vi tillbaka något svar på klagomålen idag? När de är rättade, kommer vi att få svar på mejl eller måste vi hämta dem själva från student expeditionen?

Teacher commented 15 June 2012

Alla omprövningsärenden som kommit in fram till expeditionens stängning kl 15.00 kommer behandlas senare idag. Det betyder att du på måndag kan gå till studentexpeditionen och få svaret.

Teacher commented 1 August 2012

Anmälan till tentamen 16 augusti

Sista anmälningsdag för tentamen den 16 augusti är söndagen den 5 augusti kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Den som vill tentera upp sitt betyg (s.k. plussare) ska skicka sin ansökan till mig (tek@kth.se) senast på söndag kl 12.00.

Teacher commented 9 August 2012

Placering till tentamen 16 augusti

Nu har alla anmälda till tentamen den 16 augusti fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan. Ni kan också höra av er till mig (tek@kth.se).

Det finns reservplatser i sal M3 (20 platser) för oanmälda studenter. Till dessa platser gäller först till kvarn så se till att vara på plats i god tid.

Om man inte får plats i M3 så rekommenderar jag att gå till en av de andra M-salarna: M21, M22, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38 eller M2. Där finns sannolikt lediga platser från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats innan tentan börjar och tala om för vakten att du väntar på en sådan plats.

Lars Filipsson edited 16 August 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 13 mars 2012
* Kodad placeringslista den 4 juni 2012
* Kodad placeringslista den 16 augusti 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 29 August 2012

Finns det utförligare svar på uppgift 1 från tentamen den 16/8? Är främst intresserad av 1D. Tacksam för svar!

/Denise

Teacher commented 29 August 2012

Det står ganska utförligt i läroboken. I korthet är svaret att tangentplanets ekvation ges av att i funktionsytans ekvation z = f(x,y) ersätta f(x,y) med dess taylorpolynom av grad 1, dvs z = p(x,y).