News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 29 May 2020 08:00
Changed by scheduling staff 8 May at 09:45
Show more similar (1)
Event Omtenta, 29 May 2020 08:00
Changed by scheduling staff 8 May at 09:44
under
VT 2020 CSAMH1
Scheduling staff created event 28 November at 03:43
Scheduling staff edited 8 May at 09:35

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDistans

 
under
VT 2020 CMATD1 m.fl.
Scheduling staff created event 28 November at 03:40
Scheduling staff edited 13 December at 03:36

['CMETEATD_1', 'TIDAB_DPU2_32', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATDTKEM_1', 'TIDAB_2', 'CBIOT_2', 'TIEDB_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'CTKEM_1CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:37

['CMATD_1BIOT_2', 'CMATD_1', 'CMETE_1', 'TIEDB_3', 'TIDAB_2', 'CLGYM_MAKE_2', 'CTKEM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 8 May at 09:35

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDistans

['CBIOTTIDAB_2', 'CMATD_1LGYM_TIKT_2', 'CMETETKEM_1', 'TIEDB_3CMATD_1', 'TIDAB_2', 'CLGYM_MAKE_2DPU2_3', 'TIEDB_3', 'CLGYM_TIKTMAKE_2', 'TIDAB_DPU2SAIN_3', 'TIDAB_SAIN_3CBIOT_2', 'CTKEMMETE_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['TIDAB_2', 'CLGYM_TIKTMAKE_2', 'CTKEM_1', 'CMATD_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIEDB_3', 'CLGYM_MAKE_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CBIOT_2', 'CMETE_1BIOT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_2', 'CTKEM_1', 'CMATD_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2020 CMATD1 m.fl.
Scheduling staff created event 28 November at 03:40
Scheduling staff edited 13 December at 03:36

['CMETEATD_1', 'TIDAB_DPU2_32', 'CLGYM_MAKE_2', 'CMATDTKEM_1', 'TIDAB_2', 'CBIOT_2', 'TIEDB_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'CTKEM_1CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:37

['CMATD_1BIOT_2', 'CMATD_1', 'CMETE_1', 'TIEDB_3', 'TIDAB_2', 'CLGYM_MAKE_2', 'CTKEM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 13 March at 08:51

[{'user_id': 'u1tyze7eq7d7sf', 'user_name': 'Tommy EkolaOzan Öktem', 'user_acronym': 'ekolaozan'}]

['CBIOTTIDAB_2', 'CMATD_1', 'CMETE_1', 'TIEDB_3', 'TIDABLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_MAKE_2', 'CLGYM_TIKBIOT_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIDAB_SAIN_3', 'CTKEM_1', 'TIEDB_3', 'CMETE_1']

Scheduling staff edited 20 March at 03:30

['TIDAB_2', 'CMATD_1', 'CLGYM_TIKT_2CTKEM_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CLGYM_MAKETIKT_2', 'CBIOT_2', 'TIDAB_DPU2MATD_1', 'TIEDB_3', 'TIDAB_SAIN_3', 'CTKEM_1', 'TIEDB_3', 'CMETE_1LGYM_MAKE_2', 'CMETE_1', 'TIDAB_2']

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['CTKEM_1', 'CBIOT_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMATD_1', 'TIEDB_3LGYM_MAKE_2', 'CMATD_1', 'TIEDB_3', 'CTKEM_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CLGYM_MAKETIKT_2', 'CMETE_1', 'TIDAB_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['CLGYM_MAKMETE_21', 'CMATD_1', 'TIEDB_3', 'CTKEM_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'CMETE_1', 'TIDABDAB_DPU2_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CTKEM_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'CBIOT_2', 'TIDAB_2', 'CLGYM_MAKE_2']

Scheduling staff edited 8 May at 09:35

87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0Distans

['CMETETIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CTKEM_1', 'CMATD_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CTKEM_1LGYM_MAKE_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CBIOT_2', 'TIDAB_2', 'CLGYM_MAKCMETE_21']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['TIDAB_2', 'CLGYM_TIKTMAKE_2', 'CTKEM_1', 'CMATD_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIEDB_3', 'CLGYM_MAKE_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CBIOT_2', 'CMETE_1BIOT_2', 'TIEDB_3', 'TIDAB_2', 'CTKEM_1', 'CMATD_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIDAB_DPU2_3', 'CMETE_1', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2020 CSAMH1
Scheduling staff created event 28 November at 03:33
Scheduling staff edited 13 December at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

['CMAST_1', 'CELTE_1', 'CMETE_1LGYM_MAKE_2', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CFDATE_12', 'CBIOT_2', 'TIDAB_DPU2SAIN_3', 'CINEKTEH_1', 'CDEPR_1', 'CLGYM_MAKETEMI_2', 'CENMILTE_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'TIDAB_2CMAST_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'CDEPR_1', 'CBIOT_2', 'CSAMH_1DPU2_3', 'CIFATEH_1', 'TIEDB_3', 'CLGYM_TIKT_2CMATD_1', 'COPEN_1', 'CTKEMENMI_1', 'CDATE_2', 'CLGYM_TEMI_2SAMH_1', 'CMETE_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

['CLGYM_MAKE_2MAST_1', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CDATE_2', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3INEK_1', 'CMETE_1', 'CSAMH_1', 'CFATE_1', 'CDATE_2', 'CITEHOPEN_1', 'CDEPRTKEM_1', 'CLGYM_TEMIBIOT_2', 'CELTEMATD_1', 'CTKEM_1TIEDB_3', 'CINEKDEPR_1', 'CMAST_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'CFATE_1', 'CMATD_1LGYM_MAKE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TEMI_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'COPENELTE_1', 'CENMI_1', 'CSAMH_1TIDAB_SAIN_3', 'CMEITEH_1']

Scheduling staff edited 8 May at 09:35

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32cDistans

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

['CMASTOPEN_1', 'TIEDAB_23', 'CINEK_1BIOT_2', 'CMETE_1', 'CSAMHTKEM_1', 'CFATEDEPR_1', 'CDATE_2', 'COPELGYM_MAKE_2', 'TIDAB_SAIN_13', 'CTKEM_1', 'CBIOT_2LGYM_TEMI_2', 'CELTE_1', 'CMATD_1', 'TIEDB_3CENMI_1', 'CDEPRITEH_1', 'CLGYM_MAKETIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TEMIDATE_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CELTESAMH_1', 'CENMIFATE_1', 'TIDAB_SAIN_3CMAST_1', 'CITEHNEK_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

['COPEN_1', 'TIEDB_3', 'CBIOT_2BIOT_2', 'CMATD_1', 'CMETEAST_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CDEPR_1', 'CLGYM_MAKETEMI_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CLGYM_TEMI_2', 'CELTE_1', 'CMATD_1', 'CENMI_1CSAMH_1', 'CDATE_2', 'TIDAB_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CIMETEH_1', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDFATE_21', 'TIDAB_DPU2EDB_3', 'CSAMHELTE_1', 'CFATE_1', 'CMAST_1', 'CINEKLGYM_MAKE_2', 'CTKEM_1', 'CITEH_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'CINEK_1', 'CENMI_1']

 
under
VT 2020 CMATD1 m.fl.
Scheduling staff created event 28 November at 03:33
Scheduling staff edited 13 December at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

['CMAST_1', 'CELTE_1', 'CMETE_1LGYM_MAKE_2', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CFDATE_12', 'CBIOT_2', 'TIDAB_DPU2SAIN_3', 'CINEKTEH_1', 'CDEPR_1', 'CLGYM_MAKETEMI_2', 'CENMILTE_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'TIDAB_2CMAST_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'CDEPR_1', 'CBIOT_2', 'CSAMH_1DPU2_3', 'CIFATEH_1', 'TIEDB_3', 'CLGYM_TIKT_2CMATD_1', 'COPEN_1', 'CTKEMENMI_1', 'CDATE_2', 'CLGYM_TEMI_2SAMH_1', 'CMETE_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

['CLGYM_MAKE_2MAST_1', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIEDB_3', 'CDATE_2', 'CBIOT_2', 'TIDAB_SAIN_3INEK_1', 'CMETE_1', 'CSAMH_1', 'CFATE_1', 'CDATE_2', 'CITEHOPEN_1', 'CDEPRTKEM_1', 'CLGYM_TEMIBIOT_2', 'CELTEMATD_1', 'CTKEM_1TIEDB_3', 'CINEKDEPR_1', 'CMAST_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'CFATE_1', 'CMATD_1LGYM_MAKE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TEMI_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'COPENELTE_1', 'CENMI_1', 'CSAMH_1TIDAB_SAIN_3', 'CMEITEH_1']

Scheduling staff edited 8 May at 09:34

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32cDistans

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

['CMASTOPEN_1', 'TIEDAB_23', 'CINEK_1BIOT_2', 'CMETE_1', 'CSAMHTKEM_1', 'CFATEDEPR_1', 'CDATE_2', 'COPELGYM_MAKE_2', 'TIDAB_SAIN_13', 'CTKEM_1', 'CBIOT_2LGYM_TEMI_2', 'CELTE_1', 'CMATD_1', 'TIEDB_3CENMI_1', 'CDEPRITEH_1', 'CLGYM_MAKETIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TEMIDATE_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CELTESAMH_1', 'CENMIFATE_1', 'TIDAB_SAIN_3CMAST_1', 'CITEHNEK_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

['COPEN_1', 'TIEDB_3', 'CBIOT_2BIOT_2', 'CMATD_1', 'CMETEAST_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CDEPR_1', 'CLGYM_MAKETEMI_2', 'TIDAB_SAIN_3', 'CLGYM_TEMI_2', 'CELTE_1', 'CMATD_1', 'CENMI_1CSAMH_1', 'CDATE_2', 'TIDAB_2', 'TIDAB_DPU2_3', 'CIMETEH_1', 'TIDAB_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDFATE_21', 'TIDAB_DPU2EDB_3', 'CSAMHELTE_1', 'CFATE_1', 'CMAST_1', 'CINEKLGYM_MAKE_2', 'CTKEM_1', 'CITEH_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'CINEK_1', 'CENMI_1']

 
April 2020
under
VT 2020 CSAMH1
Scheduling staff created event 10 March at 10:16
Scheduling staff edited 11 March at 07:16

Tisdag 12 maj 2020 kl 17:00 - 2019:00

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

Scheduling staff edited 29 April at 09:56

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:34

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

 
under
VT 2020 CMATD1 m.fl.
Scheduling staff created event 10 March at 10:16
Scheduling staff edited 11 March at 07:16

Tisdag 12 maj 2020 kl 17:00 - 2019:00

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

Scheduling staff edited 29 April at 09:56

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:34

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

 
under
VT 2020 CSAMH1
Scheduling staff created event 10 March at 10:16
Scheduling staff edited 11 March at 07:16

Torsdag 14 maj 2020 kl 17:00 - 2019:00

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

Scheduling staff edited 29 April at 09:56

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:34

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

 
under
VT 2020 CMATD1 m.fl.
Scheduling staff created event 10 March at 10:16
Scheduling staff edited 11 March at 07:16

Torsdag 14 maj 2020 kl 17:00 - 2019:00

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

Scheduling staff edited 29 April at 09:56

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:34

['SF1626V2037', 'SF1626V2073']

Scheduling staff edited 9 May at 04:33

['SF1626V2073', 'SF1626V2037']

 
Feedback News