Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

VIKTIG INFO OM TENTOR OCH KOMPLETTERINGAR

Kommande tentor

OBSERVERA att bonuspoäng endast gäller vid ordinare tentamen och ordinarie omtentamen.

Tentamen Lördag 28 maj är ordinarie tentamen för kursomgången i period 4.

Omtentamen Onsdag 8 juni är ordinarie omtentamen för kursomgångar i period 1-2 samt period 3.

Omtentamen Torsdag 18 augusti  är ordinarie omtentamen för kursomgång period 4.

Kompletteringar

Komplettering till tentamen lördag 28 maj genomförs fredagen 10 juni kl 13 - 15.
De som är aktuella för komplettering meddelas via email med besked om sal. 

Komplettering till tentamen 8 juni genomförs i omtentaperioden i augusti.
Precis tid meddelas senare.

Komplettering till omtentamen i augusti genomförs under början av höstterminen.