Kursregistrering

Alla nya studenter på kursen blir automatiskt kursregistrerade vid kursstart. Den som inte har blivit kursregistrerad behöver kontakta studievägledning på sitt program.

Tänk på att även om du är registrerad på kursen så måste du anmäla dig till kontrollskrivningar och tentamen via "Mina sidor". För detaljer se sidorna för kontrollskrivningar och tentamen.

Omregistrering

Den som läst kursen tidigare terminer och vill bli omregistrerad ska först kontakta sin studievägledare och därefter kurssekreteraren på matematikinstitutionen.

Studenter från högre årskurs som går om kursen ska normalt läsa med sitt eget program.

Om du redan har ett godkänt betyg på kursen kan du inte omregistrera dig.

Feedback News