Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, men en del av denna tentamen kan man klara av under kursens gång genom kontrollskrivningar och seminarier. Vid tentamen och kontrollskrivningar är inga hjälpmedel tillåtna. Till tentamen krävs anmälan via ”mina sidor”. Examinator är Hans Thunberg, thunberg@math.kth.se.

Feedback News